Stoppa hjärtstartare i livets slutskede

Av Lena Fieber


Många med hjärtstartare fick smärtsamma elstötar helt i onödan under sitt sista dygn i livet, visar en avhandling vid Karolinska institutet.

Ungefär nio tusen personer med livshotande hjärtrusningar har en inopererad hjärtstartare, ICD. Och antalet ökar. Hjärtstartaren är en liten dosa som bryter hjärtklappningen så att hjärtat kan pumpa som vanligt igen. Om hjärtrusningen inte genast bryts kan dosan avge en elektrisk stöt. Genomsnittsåldern när man får en hjärtstartare är 63 år och var tredje användare är över 70.

Forskaren Annika Kinch Westerdahl har undersökt hur det går för dessa personer när de närmar sig slutet, ofta på geriatrisk klinik. Enligt regelverket bör hjärtstartaren då avaktiveras i samråd med patienten för att inte avge stötar. Men resultatet visar att ungefär hälften av de 125 personerna i studien hade hjärtstartaren aktiverad under de sista timmarna i livet och omkring var tredje fick smärtsamma elchocker under sista dygnet. En del fick mångfaldiga elchocker.

– Det har varit en viktig upptäckt att ICD-patienter riskerar onödiga chocker i livets slutskede. Vi måste nu sprida denna kunskap så att patienter med ICD kan känna sig trygga i samband med att de närmar sig livets slut, säger Annika Kinch Westerdahl, som till vardags är sjuksköterska vid Danderyds sjukhus hjärtklinik.

Att så många döende har hjärtstartaren aktiverad kan antingen bero på att personerna vill det själva, att läkarna inte känner till hur den fungerar eller varken vill eller vågar ta det svåra samtalet med patienten om att avsluta livsuppehållande behandling. Annika Kinch Westerdahl hänvisar till tidigare studier om att bara fyra procent av läkarna genomför ett sådant samtal.

– Jag önskar att alla ICD-patienter ska få diskutera frågan om avaktivering och förstå att det kommer en punkt då ICD kan bli en börda.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 03 oktober 2016 - 11:10 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 3/16 • Liv före döden »


Avhandlingen heter Implantable defibrillator at end of life – with emphasis on deactivation and guideline compliance. Två av avhandlingens delstudier är publicerade.

Loading   Sökning pågår