Avhandlat: Fimpa mat med mättat fett

Av Lena Fieber


Prövningen av hypotesen att fet mat kan skydda mot undernäring visade motsatt resultat. Nu har Lisa Söderström disputerat på en avhandling om att mat med mycket mättat fett tidigare i livet kan ge undernäring när man är gammal.

Var tionde person över 65 år är undernärd och drygt varannan riskerar att bli det. Undernäring hos äldre innebär onödigt lidande men kan vara svår att upptäcka. Nu finns mer evidens att luta sig mot.

– Problemet har varit ouppmärksammat. Framför allt uppskattar vården mina resultat om kopplingen till nattfastan. Tidigare var det endast experterna som sa det, men för första gången finns nu evidens för att nattfasta över elva timmar kan öka risken för undernäring. Evidens gör det lättare för vården att motivera förändringar inför beslutsfattarna, säger dietisten Lisa Söderström, nybliven doktor i medicinsk vetenskap.

Undernäring i Sverige och västvärlden är något annat än i utvecklingsländerna och handlar om att man under en längre tid har fått i sig för lite energi och protein i förhållande till behovet. Bristen kan ge förvirring och depression, förvärra åldrande och sjukdom och leda till för tidig död.

– Undernäring i sig ger nästan fyra gånger större risk att dö för tidigt, oberoende om man röker, är gammal och sjuk.

Eftersom det är lättare att förebygga än behandla undernäring så började hon med studien om nattfastan. Här hittade hon även evidens för att de fyra rekommenderade måltiderna per dygn är förebyggande.

– De som åt färre än fyra måltider löpte tre gånger större risk att bli undernärda.

Vad ska man då äta för att slippa bli undernärd som gammal? Här användes två populationsbaserade kohorter med sammanlagt 725 personer med en genomsnittsålder på 67 år som efter tio år screenades för undernäring i samband med att de skrevs in på sjukhus.

– Min hypotes var att fett som innehåller mycket energi kan förebygga undernäring. Jag hade fel.

Studien visade tvärtom att mat med mycket mättat fett – smör på smörgåsen, charkuterier, feta mejeriprodukter – senare kan leda till undernäring hos normal- eller underviktiga personer. Ju högre andel fett, desto större risk.

– En möjlig förklaring kan vara att näringsinnehållet eventuellt var lägre i denna kost.

Det här resultatet ledde till obehagliga påhopp från anhängare av den fettrika dieten lchf. Det skrevs i mejl och på nätet att Lisa Söderström var djävulens advokat. Läget var så illa att ordningsvakter bevakade disputationen, vilket gav massmedial uppmärksamhet.

– Det var ju inte så jag hade tänkt min stora dag, men tack och lov dök inga demonstranter upp. Jag har försökt få kontakt med dem för att diskutera fakta, utan resultat. Det är oroväckande, tycker jag, när anhängare av en diet inte vill lyssna på vad senaste forskningen säger.

Vad är dina råd utifrån avhandlingen?

– Undernäring syns inte utanpå och den som är överviktig kan också vara drabbad. Alla sjukhus och äldreboende bör screena för undernäring, till exempel med verktyget mna, mini nutritional assessment. Sedan 2010 ska detta göras i det nationella kvalitetsregistret Senior alert.

– Följ de nordiska näringsrekommendationerna och ät mat med mycket grönsaker, baljväxter, frukt, fisk och raps- eller olivolja.

Och ja, gamla sköra personer ska fortfarande äta fet mat för att få i sig energi.

Det kan tyckas paradoxalt att fettriskerna inte gäller för överviktiga?

– Det kan bero på att ett högt bmi skyddar mot undernäring.

Samtidigt finns studier om att svältkost kan förlänga livet?

– Den forskningen har bara gjorts på råttor och därför går det inte att säga något om den.

I dag har Lisa Söderström en postdok-tjänst vid Centrum för klinisk forskning i Västerås. Bland annat är hon samordnare i Västmanland i den nationella satsningen för att öka klinisk forskning. Inom något år hoppas hon även kunna säga vilken behandling som är bäst vid undernäring: kostråd, näringsdrycker, både och eller ”sedvanlig behandling” som kan vara detsamma som ingen nutritionsbehandling alls. Data från 671 patienter har samlats in för analys i denna randomiserade multicenterstudie.

 – Det är ännu inte klarlagt vilken behandling som är bäst så jag hoppas få studien publicerad.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 16 juni 2016 - 17:08 © Äldre i centrum

Tillbaka till Nr 2/16 • Multisjukt »

”Det är oroväckande, tycker jag, när anhängare av en diet inte vill lyssna på vad senaste forskningen säger.”

Avhandlingen
Nutritional screening of older adults: Risk factors for and consequences of malnutrition

Lisa Söderström, Centrum för klinisk forskning, Västerås, och institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 2016

lisa.soderstrom@ltv.se

Kliniska studier Sverige
Kliniska studier Sverige är ett samarbete mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sjukvårdsregioner för att öka den kliniska forskningen. www.kliniskastudier.se

Läs mer om Nordiska näringsrekommendationerna på www.livsmedelsverket.se

Loading   Sökning pågår