Efter avhandlingen

Av Lena Fieber


Förra året disputerade Marie Kirsebom på en avhandling som visar att medicinsk vårdplanering kan minska akuta sjukhusbesök för de allra äldsta i Uppsala. Vi intervjuade henne i nr 4/15 och undrar vad som hänt sen dess.

Hur har dina resultat påverkat akutremitteringarna på äldreboendena i Uppsala?

– Jag har fått signaler om att resultaten har blivit kända i sjukvården via de årliga undersökningarna i Uppsala om samarbetet mellan läkare och sjuksköterskor. Bland annat har gjorts en enkät om hur de medicinska vårdplaneringarna fungerar och uppföljning om remitteringar till akuten, varför de skedde och av vilken anledning. I en annan kommun har en läkare gjort en liknande undersökning som jag gjorde.

Hur går du vidare med forskningen?

– Jag har precis påbörjat en lektorstjänst vid Linnéuniversitetet där jag ska forska på halvtid. Bland annat vill jag göra interventionsstudier om medicinska vårdplaneringar på äldreboenden och i primärvården. Att även friska äldre runt 65 kan få vara med och bestämma vilken vård de vill ha om de blir sjuka är vanligt utomlands för att höja livskvaliteten och undvika framtida onödiga akutbesök. Tanken är att den studien ska resultera i praktisk vägledning och blanketter för medicinsk vårdplanering på vårdcentralerna.

– Jag ska även utföra studier i ett forskningsprojekt vid Karolinska institutet och Linnéuniversitetet som ska utveckla och testa e-hälsostöd för personer med multisjuklighet som bor hemma, om sådant stöd kan påverka bland annat sjukhusinläggningar och livskvalitet. Projektet heter ePATH, Patient activation in transition to home, och ingår i ett större forskningsprogram om säker vård i hemmet. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 december 2016 - 13:12 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår