Svenskt förslag om välfärdsteknik nästa år

Av Lena Fieber


Användningen av välfärdsteknologi studeras i den pågående statliga utredningen om en nationell kvalitetsplan i äldreomsorgen. Senast sista mars 2017 ska utredningen föreslå hur innovativ teknik kan höja kvaliteten och öka effektiviteten i äldreomsorgen. Förslagen ska enligt utredningsdirektiven vägas mot riskerna för att tekniken ersätter mänsklig kontakt och skapar isolering.

Bland annat tittar utredningen på hur övriga nordiska länder gör. I både Danmark och Norge finns en så kallad strategi för välfärdsteknologi, som vägleder kommunerna i deras teknikval så att alla äldre ska få samma hjälp oavsett var i landet de bor. Danmark har kommit längre än Sverige när det gäller att införa teknik i äldreomsorgen, men det är nog en tidsfråga innan Sverige är ikapp, menar Dennis C. Søndergård vid Nordens välfärdscenter som ansvarar för sociala frågor inom Nordiska ministerrådet:

– Syftet med den danska strategin, där äldre är en av flera målgrupper, är att kommunerna ska kunna leverera samma service till lägre kostnad. Strategin är nödvändig om kommunerna ska kunna hålla samma nivå i äldreomsorgen även i fortsättningen. De tekniklösningar som ingår i strategin har utvärderats och invånarna har tillfrågats om den och de tycker att den höjer kvaliteten, säger Dennis C. Søndergård.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 08 december 2016 - 12:15 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår