AVHANDLAT Hur gick det sen...

av Lena Fieber


… dietist Lisa Söderström, Centrum för klinisk forskning i Västerås, som förra året lyfte problemet med undernäring hos äldre i en doktorsavhandling?

– Förhoppningsvis har min forskning bidragit till att uppmärksamma den höga förekomsten av undernäring och visa på betydelsen av rutinmässig screening. Resultaten har spridits på bland annat utbildningsdagar för läkare, dietister och sjuksköterskor, jag har intervjuats i medierna och skrivit artiklar.

– I en artikel i år i British Journal of Nutrition visar jag att undernärda dör tidigare än personer utan näringsproblem, oavsett underliggande sjukdomar. Näringstillståndet i sig har alltså avgörande betydelse för överlevnaden och det är därför livsviktigt att vårdpersonal identifierar dem som är undernärda eller riskerar att bli det för att kunna behandla och förebygga.

– Sedan min avhandling kom har också ett nationellt kvalitetsregister, Senior alert, införts där vårdpersonal screenar äldre personer för bland annat undernäring.

– Nu har mina forskarkollegor och jag gått vidare med en stor behandlingsstudie med totalt 667 deltagare, 65 år och äldre, som vårdades vid fem olika sjukhus i Uppsala-Örebro-regionen under åren 2010–2014. De slumpades in i fyra grupper som antingen fick kostråd, kosttillägg med näringsdrycker, en kombination av bägge eller den sedvanliga behandlingen, vilket kan innebära ingen nutritionsbehandling alls.

– Under året ska vi följa upp överlevnaden, och även analysera om livskvaliteten skiljer sig åt mellan grupperna. Resultatet blir otroligt intressant eftersom det kan påverka hur vi i framtiden behandlar äldre personer med risk för undernäring.

– Utöver forskningen arbetar jag halvtid som lokal samordnare för kliniska studier i Region Västmanland. Bakom står regeringens nationella satsning Kliniska studier Sverige för att öka kvaliteten och antalet kliniska studier i hälso- och sjukvården. Jag är också kursansvarig för en vetenskapsmetodikkurs för ST-läkare i regionen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 juni 2017 - 08:50 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår