AVHANDLAT Nya avhandlingar

Tipsa gärna om en aktuell avhandling till info@aldreicentrum.se

Minnen förebygger depression
Depression in late life-prevalence and preventive intervention
Ingrid Djukanovic, institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet 2017

Mer än var fjärde 65–80-åring känner sig ensam och var tionde uppvisar depressiva symtom. Avhandlingen visar att det finns ett samband mellan ensamhet och depression. En förebyggande metod med reminiscens har testats och utvärderats med positivt resultat.

En säkrare höft­operation
Early mortality after total hip arthroplasty in Sweden
Anne Garland, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 2017

Varje år får cirka 16 000 personer en ny höftled. Operationen innebär risker och kan orsaka infektioner och blodproppar, i sällsynta fall även död. För att öka säkerheten i bedömningen av dödsrisk inför operation har det i avhandlingen gjorts beräkningar på patienter som opereras på grund av artros.

Operation vid kolorektalcancer

Elderly patients undergoing colorectal cancer surgery: can care be further improved?
Katja Schubert Samuelsson, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2017

 Avhandlingen visar att personer 75 år och äldre med kolorektalcancer är kapabla att återhämta sig från planerad kirurgi och bör därmed kunna dra nytta av att bedömas för kirurgisk behandling i större utsträckning, samt att äldre får sämre behandling vid tjocktarmscancer.

Motion mot depression
Exercise as treatment for depression
Björg Helgadóttir, institutionen för folkhälsovetenskap, Karolinska institutet 2016

Avhandlingen har undersökt vilken effekt lätt, måttlig och hög träningsintensitet har på mild till måttlig depression hos 18–67-åringar från Regassa-studien. De som hade en depression tillbringade en stor del av tiden stillastittande. Resultatet visar att fysisk träning kan förskrivas för depression och är minst lika bra som läkemedelsbehandling eller psykoterapi både på kort och lång sikt.

Bra gipsa handled
Fractures of the distal radius: factors related to radiographic evaluation, conservative treatment and fracture healing
Albert Christersson, institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet 2017

En metod beskrivs som jämför behandling med gips och operation. Det blir allt vanligare att handledsfrakturer opereras, men fixering med gips har en stabiliserande effekt. Det radiologiska läget blir bättre om handleden gipsas under en månad i stället för om gipset tas av efter tio dagar.

Dietiststöd gör måltider trevligare
Implementation strategies for nutritional guidelines in nursing homes: effects on care staff and residents
Johanna Törmä, institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet 2017

Handledning från dietist förbättrar måltidsmiljön med bland annat bättre anpassad och tilltalande dukning, erbjudande av måltidsdryck och servering av måltiden samt mindre störande ljud från köket.

Minska fel­medicineringar
Interventions to improve medication use in elderly primary care patients
Cecilia Lenander, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 2017

Avhandlingen har utvärderat metoder för läkemedelsgenomgångar i primärvården för att minska onödiga och olämpliga förskrivningar. Data från 1 700 läkemedelsgenomgångar i Skåne visar att åtta av tio äldre hade minst två läkemedelsrelaterade problem.

Livsstilen och hjärnan
Lifestyle, cognitive aging, and brain correlates
Ylva Köhncke, Aging research center ARC, Karolinska institutet 2017

Avhandlingen har undersökt sambandet mellan livsstil och kognitivt åldrande. Resultatet visar att socialt engagemang mycket sent i livet och träningsintensitet runt pensionering har betydelse för hjärnhälsan.

Fotledsprotes vid artros
Outcome of surgery for end-stage ankle arthritis
Ilka Kamrad, institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet 2017

Artros drabbar upp till 25 procent av västvärldens befolkning över 45. En av tio drabbade har artros i fotleden. Avhandlingen stärker den gällande rekommendationen om att i första hand sätta in protes till äldre personer med begränsat rörelsebehov. Till artros i bägge fotleder rekommenderas steloperation i den ena och protes i den andra.

Färre får parodontit
Periodontal health and disease in two Swedish adult populations
Åsa Wahlin, Tandvårdshögskolan/Malmö universitet 2017

Tandlossning är vanligt bland äldre. Avhandlingen visar att andelen svenskar som drabbas av parodontit – inflammation i tandens fäste – som i värsta fall kan leda till tandlossning, minskar. Och fler personer med grav parodontit behåller fler tänder än tidigare.

Sjuksköterskans läkemedelskoll
Pharmacovigilance in municipal elderly care – from nursing perspective
Rose-Marie Johansson-Pajala, akademin hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola 2017

Avhandlingen undersöker sjuksköterskans arbete med att upptäcka, bedöma, förestå och förebygga läkemedelsrelaterade problem hos multisjuka äldre. Resultatet visar bland annat att sjuksköterskorna är beroende av observationer från andra professioner, att datorstöd hjälper men däremot inte ytterligare utbildning.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 02 juni 2017 - 08:47 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår