NYHET ”En rollator är inte lösningen på allt”

av Lena Fieber


Rollatorer förskrivs ofta utan att det först görs 
en objektiv bedömning, visar ett pågående forskningsprojekt i Örebro.

Det är första gången som forskare jämför hur förskrivare, anhöriga och äldre användare upplever förskrivningen av rollator, med fokus på aktivitet och delaktighet. En första studie som är klar visar att förskrivarna inte använder sig av de bedömningsinstrument som finns.

– Det kan innebära att man kanske skulle behövt balansträning i stället, säger Anette Forsberg, docent i fysioterapi i Region Örebro län och verksamhetschef på universitetssjukhusets fysioterapiavdelning.

Rollatorer som även ska användas utomhus provas oftast ut inomhus, vilket gör att rollatorn kanske inte passar för att ta sig över en trottoar.

Rollatorer är förmodligen det mest förskrivna gånghjälpmedlet bland äldre och med ökad livslängd kommer antalet att stiga.

Sker det en överförskrivning av rollatorer?

– Både ja och nej. Rollatorn är ett fantastiskt hjälpmedel, men inte lösningen på allt, säger Anette Forsberg.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2017 - 14:18 © Äldre i centrum

Tillbaka till #2/17 Ett hem med utsikt? »

Forskningsprojektet heter Behovs-bedömning och förskrivningsprocess vid utprovning av rollator för äldre personer och beräknas ha färdiga resultat vid årsskiftet.

Loading   Sökning pågår