NYHET Forskning om multisjuka

Stockholms sjukhem startar ett femårigt tvärprofessionellt forskningsprogram om multisjuka äldre.

Forskningsprogrammet Nyskapande äldrevård ska fokusera på skörhet, smärta och hjärtsvikt. Syftet är att ta fram ny kunskap som kan leda till kvalitetsförbättringar, ökad patientsäkerhet och en sammanhållen vårdkedja. 25 miljoner kronor avsätts och bland de deltagande forskarna finns det två innehavarna av stiftelsens donationsprofessurer, Miia Kivipelto i geriatrik och Peter Strang i palliativ medicin.

– Ett antal vetenskapsområden knyts samman för att skapa en helhetssyn på den åldrande personens hälsa. Målet är att den patientnära forskningen ska komma till användning och nytta i den kliniska vardagen såväl på sjukhemmet som nationellt och internationellt, säger forskningschefen Erik Sundström.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2017 - 13:56 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår