NYHET Fyra av tio med hiv är över 50 år

av Lena Fieber


Allt fler personer åldras med hiv och det ställer nya krav på äldreomsorgen.

Hiv är inte längre en dödlig sjukdom och regelbunden medicinering sänker virusmängden till omätbara nivåer, vilket minskar smittorisken. I dag är fyra av tio personer med hiv 50 år eller äldre. Totalt finns cirka sju tusen personer med hiv och ytterligare cirka 450 diagnostiseras varje år. Men enligt en studie från Folkhälsomyndigheten påverkas de fortfarande negativt av okunskap i samhället.

Nästan fyra av tio känner oro för att de inte ska få den vård och omsorg de behöver när de blir äldre och behöver extra stöd. Och enligt regeringens utredare av äldreomsorgen saknas kunskap om hur äldre med hiv ska tas om hand. Utredningen hänvisar till en kartläggning av Socialstyrelsen som visar att knappt hälften av kommunerna har rutiner för hur de ska sköta vård och omsorg för äldre personer med hiv.

Enligt en forskningsstudie från Malmö högskola nåddes inte heller primärvården av den hiv-kampanj som Folkhälsomyndigheten bedrev 2015 till hälso- och sjukvården. Studien visar att den äldre primärvårdspersonalen har bättre kunskaper och mer generös attityd kring hiv än den yngre.

Personer som lever med hiv ska precis som vem som helst kunna förvänta sig ett bra bemötande på sin ålderdom, anser den ideella föreningen Hiv-Sverige.

– Att åldras med hiv innebär att man åldras lite tidigare och lättare kan drabbas av olika åldersrelaterade sjukdomar. Få lever öppet med hiv och många oroar sig för hur de ska bli bemötta, om personalen inte har uppdaterade kunskaper, hur andra äldre på boendet ska reagera om de får veta, hur de ska klara medicineringen om de utvecklar demens, säger Anna Malm Christensen, projektledare för Hiv-Sveriges treåriga nationella äldreprojekt som finansieras av Arvsfonden.

Äldreprojektet ska förbättra livskvaliteten för äldre personer som lever med hiv, bland annat blir det en bok som kan användas i fortbildningssyfte.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2017 - 14:21 © Äldre i centrum

Tillbaka till #2/17 Ett hem med utsikt? »

Läs mer: Att leva med hiv i Sverige: en studie om livskvalitet hos personer som lever med hiv,Folkhälsomyndigheten 2016; Hiv-kunskaper och attityder inom primärvården, Ida Elisabet Hall, Lars Plantin, Jakob Tornberg, institutionen för socialt arbete, Malmö högskola 2017.

Loading   Sökning pågår