NYHET Modell för att lindra existentiell ensamhet

av Lena Fieber


Forskare vill ta fram metoder för att lindra den existentiella ensamheten hos sköra äldre.

I forskningsprojektet Existentiell ensamhet – en utmaning i vården av äldre intervjuas personer över 75 som vårdas hemma, på äldreboende, sjukhus och hospice.

– De beskriver existentiell ensamhet som att de befinner sig i ett vakum, fångade i sin sköra kropp och utan någon att dela sina tankar med. Det orsakar en djupare känsla av att stå ensam i världen. Den existentiella ensamheten förstärks till exempel om personalen är nonchalant, säger Anna-Karin Edberg, professor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad.

Intervjuer har även gjorts med personal och anhöriga. Resultaten presenteras i tre kommande avhandlingar. Forskarna ska därefter utveckla och utvärdera interventioner, som de hoppas ska kunna bilda modell i vården och omsorgen av sköra äldre.

– Det finns många olika sätt för att möta existentiell ensamhet och här behövs en flora av interventioner, såsom musik och poesi. Samtal är inte enda lösningen.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2017 - 14:30 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår