TEMA Ett hem med utsikt

av Lena Fieber & Jonas Nilsson


Det faktum att hemmet är det nya äldreboendet har blivit allt tydligare. 
Men vad krävs av vården och omsorgen för att var och en ska få uppleva ett gott åldrande i sin hemmiljö?

Från början av 2000-talet fram till i dag har en tredjedel eller 35 000 platser försvunnit i äldreomsorgen, enligt forskaren Pär Schön på Aging research center. Att allt fler äldre ska bo kvar hemma, enligt den så kallade kvarboendeprincipen, oroar forskarna som befarar att utvecklingen får konsekvenser för livskvaliteten i takt med att man behöver mer och mer omvårdnad och sjukvård.

Samtidigt tvingas de anhöriga dra ett allt tyngre lass.

Diagrammet här bredvid visar utvecklingen i siffror för personer 80 år och äldre mellan åren 1993 och 2016: den blå kurvan som pekar nedåt visar att andelen 80+ som bor i särskilt boende, äldreboende, har minskat drastiskt, medan andelen som har hemtjänst (röd kurva) har ökat något.

Det betyder att i dag har nästan 23 procent av 80+-åringarna hemtjänst, medan andelen som bor på äldreboende har sjunkit till 12,7 procent. Eller i antal räknat: 117 200 av landets 80+-åringar har hemtjänst och 65 800 bor på särskilt boende.

Ny välfärdsteknik och avancerad medicinsk teknik gör det möjligt att bo hemma även vid ett omfattande behov av kvalificerad vård och omsorg. Men utvecklingen ställer också höga krav på vården och omsorgen för att varje individ och ska få uppleva trygghet, självbestämmande och livskvalitet i sin hemmiljö.

Även om äldre som bor kvar i det egna hemmet känner sig mindre ensamma jämfört med dem som bor på äldreboende oroar sig många för att inte ha någonstans att flytta onär de inte längre klarar sig på egen hand. Är trygghetsboenden (en del av) lösningen? Hur ser möjligheterna att bo hemma ut för personer med demenssjukdom? Kan arbetsförhållanden för vård- och omsorgspersonalen utvecklas till gagn för både dem och de äldre?

Frågorna är många. Några av svaren hittar du på följande temasidor om det nya äldreboendet – hemmet.


Kvarboendeprincipen

Kvarboendeprincipen formulerades i en regeringsproposition 1997/98 om den nationella handlingsplan för äldrepolitiken som styr äldreomsorgen i dag. Kvarboendeprincipen innebär att äldre ”så långt som möjligt ges möjlighet att bo kvar hemma i sin ursprungliga bostad så länge de själva önskar. I hemmet ska man kunna få hjälp och stöd i den dagliga livsföringen. Man ska också kunna få hjälp med personlig omvårdnad eller sjukvård. De anhöriga ska ges stöd för sina insatser. Om behoven är stora och omfattande eller om man inte känner sig säker och trygg där ska man kunna flytta till en särskilt anpassad boendeform.”

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 31 maj 2017 - 15:15 © Äldre i centrum

Tillbaka till #2/17 Ett hem med utsikt? »

Källa: Läs mig! Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre personer (bearbetning av Socialstyrelsens socialtjänststatistik, av Lennarth Johansson och Pär Schön, KI/Aging research center).

Loading   Sökning pågår