LÄSTIPS Redaktionen tipsar

Aging with dignity
Sofia Widén, William A. Haseltine
Nordic academic press 2017

Boken analyserar hur äldrevården kan optimeras och bygger på djupintervjuer med personal, patienter och beslutsfattare. Bakom står Access health internationel som är en ideell organisation med fokus på att förbättra tillgången till sjukvård.

Det goda åldrandet
Dan Bagger-Sjöbäck (red)
Carlssons 2017

Andra upplagan av en bok som först kom ut 2005 om vad du som åldras behöver veta om din hälsa och kropp för att få ett så bra liv som möjligt. Här skriver 24 läkare och forskare om sin syn på åldrandet utifrån sina specialområden. Redaktören är professor emeritus vid Karolinska institutet.


Döstädning
Margareta Magnusson
Bonnier 2017

82-åriga konstnären och författaren Margareta Magnusson vill inte att hennes anhöriga en dag ska behöva städa upp efter henne. Detta är ingen sorglig historia utan handlar om att gå igenom och rensa bland alla de prylar som man har samlat på sig. Tipset är att döstäda hela livet. Boken ges även ut i utlandet, och heter på engelska ”The gentle art of Swedish death cleaning”.


För alltid i mitt hjärta

Rose Marie Bouw
Ordberoende förlag 2017

Roman om vänskapen mellan två unga kvinnor, vars bägge mammor har drabbats av demenssjukdom och bor på samma äldreboende.


Hiv: hållbar hälsa & livskvalitet
Hiv-Sverige 2017

Vitbok från ett runda­bordssamtal med experter inom hiv, folkhälsa, infektionssjukdomar och geriatrik. Fyra av tio som lever med hiv är 50 år eller äldre i dag och de har en ökad risk för att drabbas av njursjukdom, hjärtkärlsjukdom, cancer, diabetes, benskörhet och depression. Vitboken har överlämnats till Folkhälsomyndigheten som ansvarar för en stor del av det hiv-förebyggande arbetet.


Om demenssjukdom på sjukhus
Kari Molin
Svensk demenscentrum 2017

Sjukhusmiljön är sällan bra för personer med kognitiv svikt. Här är en handbok för i första hand akutsjukvården som tar upp hur miljön kan förbättras och hur patienter med demenssjukdom bör bemötas. Boken är den femte i en serie handböcker riktad till olika målgrupper som möter personer med demenssjukdom.


Omvårdnad & äldre
Kerstin Blomqvist, Anna-Karin Edberg, Marie Ernsth Bravell, Helle Wijk (red)
Studentlitteratur 2017

Kursbok om äldre personers hälsa och ohälsa som bygger på 27 svenska forskares beskrivningar av det aktuella kunskapsläget. Målgruppen är främst sjuksköterskestudenter. Redaktörerna är forskare inom omvårdnad och gerontologi.


Skapa trygga möten i demensvård
Katarina Almén, Anders Angur, Barbro Axelsson
Vårdförlaget 2017

Handbok i konsten att förebygga utagerande och frustrerande beteenden hos personer med demenssjukdom genom förståelse för hur kommunikation, empati, kroppsspråk och beröring formar mötet. För omsorgspersonal och vårdstudenter.


Tivoli
P.C. Jersild
Bonnier 2017

Roman som utspelar sig på nöjesfältet Gröna Lund i Stockholm som tagits över av kinesiska investerare och gjorts om till en inhägnad senioranläggning där man kan aktivera sig med karaoke, tango, bingo och andra nöjen. Och få en livförsäkring med hundraårsgaranti.


Välfärdsteknologi handlar inte om teknik utan om människor
Nordens välfärdscenter 2017

Rapport om tekniken i nordisk demensvård som syftar till att inspirera praktiker och beslutsfattare. De nordiska länderna har likartade välfärdssystem och utmaningar, men har kommit olika långt och har lite olika syn på hur, när och varför tekniken ska användas.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 12 mars 2018 - 11:54 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår