FORSKAREN I FOKUS De unga äldreforskarna

Av Lena Fieber

När många forskare inom äldre och åldrande själva börjar gå i pension 
står femtio doktorander vid forskarskolan SWEAH redo att ta över.


Från ett gult tegelhus på campus i Lund styrs SWEAH, landets enda nationella och tvärvetenskapliga forskarskola inom åldrande och hälsa. Till SWEAH söker sig doktorander vid landets universitet och högskolor för att sätta på sig äldre­glasögonen och bland annat lära sig hur de kan tänka och bedriva studier med diverse utmaningar, beroende på målgruppen och typen av projekt. Det finns många fallgropar:

– Ju äldre studiedeltagare, desto högre dödlighet, och detta är en utmaning för longi­tudinella studier som vill undersöka vilka hälsoeffekter som kan bero på åldrandet och vad som kan bero på annat, säger forskarskolans koordinator Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och föreståndare för forskningscentrumet CASE vid Lunds universitet.

– De deltagare som blir kvar i studierna – som blir riktigt gamla, kanske hundra år och äldre – representerar den överlevande eliten. Hur ska vi forskare förstå och tolka resultaten från dessa superseniorer när vi studerar hälsan hos alla äldre?

– Eller hur gör forskaren när deltagarna drabbas av sjukdomar och kanske inte längre vill eller orkar vara med i den longitudinella studien? Eller om anhöriga säger att det inte är lämpligt?

– Denna typ av metodutmaningar får doktoranderna inte diskutera och lära sig inom den ordinarie obligatoriska forskarutbildningen.

– Inte heller ingår det i den ordinarie forskarutbildningen att lära sig hur man på ett begripligt sätt kan berätta om sin forskning på ett pensionärsmöte eller för personalen på ett äldreboende.

En av SWEAH-doktoranderna som ska säkra återväxten av forskare inom äldreområdet är fysioterapeuten och folkhälsovetaren Stina Ek som forskar om fallriskfaktorer i 60+-befolkningen vid Karolinska institutet i Stockholm. Målet med hennes forskning är att ge vården och omsorgen verktyg för att undvika fallolyckor som leder till sjukvård.

– En stor fördel med SWEAH är att jag har lärt känna flera andra forskare inom åldrande och hälsa. Det här nätverket kommer jag ha nytta av, oavsett om jag forskar eller inte, säger Stina Ek.

– Kurserna är också bra, eftersom det är svårt att hitta kurser om åldrande. Det årliga bidraget som ingår ger mig även mera tid för forskningen så att jag slipper att ständigt söka pengar själv för att kunna delta i viktiga konferenser och internationella kurser.

Att forskarskolan är tvärvetenskaplig innebär att doktoranderna forskar om åldrande och hälsa inom alltifrån omvårdnad och kognitiv neurovetenskap till datavetenskap, juridik, trafikteknik och förpackningslogistik. Många är dock kliniskt verksamma läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter eller arbetsterapeuter. Susanne Iwarsson:

– Det är bra att få in åldrandeperspektiven i många forskningsområden, även om det finns forskare som är kritiska till att ha en sådan bred mix av discipliner redan i doktorandutbildningen.

Susanne Iwarsson gläder sig åt att det finns många unga forskare på tillväxt inom forskningen om åldrande och hälsa.

– Fler unga söker sig hit – även om det inte enbart är SWEAH:s förtjänst utan främst en följd av de utmaningar och möjligheter som följer av den åldrande befolkningen. Förhoppningsvis kan forskarskolan inspirera så att doktoranderna fortsätter forska om åldrandet efter disputationen.

En av dem som har fortsatt forska är sjuksköterskan Terese Lindberg, tillträdande lektor på sjuksköterskeprogrammet vid Blekinge tekniska högskola. Före sommaren disputerade hon på en doktorsavhandling om förmaksflimmer, det vanligaste tillståndet vid oregelbunden hjärtrytm och som kan orsaka stroke.

Av de 8 500 studiedeltagarna över 65 som ingick i hennes forskning hade nästan en av tjugo förmaksflimmer. En del visste om det, andra inte.

Avhandlingens viktigaste budskap till vården var att använda ekg som rutin för tidig upptäckt för att förhindra stroke och att följa upp äldre med förmaksflimmer, precis som vården i dag har uppföljningar vid diabetes. Tidigare har Socialstyrelsen sagt nej till screening av 75-åringar med tum-ekg på grund av för otillräckligt vetenskapligt underlag.

– Nu fortsätter jag med att undersöka vilken screeningmetod som är bäst, vilken åldersgrupp som ska screenas och hur vården på bästa sätt kan ta hand om dem som drabbas av förmaksflimmer, säger Terese Lindberg.

– Jag hade nog fortsatt forska ändå, men tack vare SWEAH så känns min forskning ännu viktigare. För nu ser jag ett behov av kunskap även från andra håll än mitt eget medicinska, som att förmaksflimmer även påverkar livskvaliteten.

Det är också viktigt att berätta om forskningen för människor som inte själva är forskare:

– Ibland kan språket hos oss forskare bli väldigt vetenskapligt, men jag har lärt mig att formulera mig begripligt när jag har varit ute och talat om min forskning på sjukhus och pensionärsmöten. Det är bättre att hålla det på en simpel nivå än att inte nå fram alls.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 23 maj 2018 - 12:50 © Äldre i centrum

Tillbaka till #4/17 Det ojämlika åldrandet »

MER OM SWEAH

SWEAH uttyds Swedish national graduate school for competitive science on ageing and health och är ett komplement till universitetens egna fyraåriga forskarutbildningar som leder till doktorsexamen. 

Forskarskolan startade för fyra år sedan när Vetenskapsrådet utlyste 25 miljoner kronor i en satsning på en nationell tvärvetenskaplig forskarskola inom åldrande och hälsa, med finansiering till och med 2021. Syftet är att stärka den nationella rekryteringsbasen och kvaliteten för att stödja forskning som bidrar till bättre hälsa och ökad livskvalitet, hälsosamt åldrande samt effektiv vård och omsorg.

Doktoranderna kommer från Blekinge tekniska högskola, Chalmers, Göteborgs universitet, Högskolan Dalarna, Jönköping university, Högskolan Kristianstad, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Linköpings universitet, Linnéuniversitet, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet, Region Skåne, Röda Korsets högskola, Örebro universitet. För dem anordnar SWEAH doktoranddagar och kurser, bland annat om åldrandets teorier och olika perspektiv på åldrande och kapabilitet (förmåga att uppnå det som man själv tycker är värdefullt). Anslutna doktorander får medel för utgifter i samband med utbildningen, och kan söka resebidrag för forskningsvistelser utomlands.

Läs mer: SWEAH.lu.se.

 

SWEAH-avhandlingar

Hittills har det med SWEAH:s hjälp blivit fem doktorsavhandlingar inom olika områden. De närmaste två åren kommer 28 till.

1. Omvårdnad – om framtidens demensvård i hemmet: Care and services at home for persons with dementia. Structure, process, and outcomes, av Christina Bökberg vid Lunds universitet.

2. Hälsovetenskap – om förmaksflimmer hos äldre 65 år och uppåt: Arrhythmias in older people– focusing on atrial firbrillation. Epidemiology and impact on daily life, av Terese Lindberg vid Lunds universitet.

3. Vårdvetenskap – om tekniken som stöd för yrkesarbetande anhöriga: Information and communication technology – mediated support for working carers of older people, av Stefan Andersson vid Linnéuniversitet.

4. Psykologi – om de individuella skillnaderna i de associativa minnet som bland annat hjälper oss att koppla ihop namn med ansikten: Structural and functional brain correlates and genetic modulators of associative memory, av Nina Becker vid Karolinska institutet/ARC.

5. Hälsovetenskap – om livet de första tolv månaderna efter amputation av underben på grund av kärlsjukdom: Quality of life, functional level and needs of care after vascular major lower limb amputation, av Ulla Riis Madsen vid Lunds universitet.

Loading   Sökning pågår