TEMA Fler åldras utan eget hem


De hemlösa äldre blir fler, men verkar osynliga i forskningen.

Kartläggningar av hemlöshet görs av Socialstyrelsen och i vissa av landets kommuner. Stockholms stad uppger till exempel att medan antalet övriga hemlösa har minskat har antalet hemlösa äldre ökat och uppgår nu till närmare två hundra. I Stockholm finns sedan flera år ett särskilt boende för hemlösa äldre med missbruk och psykisk ohälsa, och nu planeras ytterligare ett. Gamlebo har 29 platser och de boende är yngre än på vanliga äldreboenden, mellan 55 och 80 år. För det mesta har de ingen kontakt alls med sina familjer och boendet innebär slutet på ett kringflackande liv. Men inte ett missbrukande liv, för här får de fortsätta dricka.

– Vi bedriver ingen missbruksvård, men använder evidensbaserade metoder som stöd i att minska missbruk. Så de äldre får bo kvar även om de dricker och stökar till det, säger boendechefen Lena Strandberg.

Hon välkomnar forskare till Gamlebo.

– Våra boende ser sig inte som äldre och är vana att klara sig själva och leva på gränsen i ett spänningssökande. Däremot kan det bli ett problem när alkoholen interagerar med medicinerna. Dessutom kommer fler och fler äldre hit nu som även har andra missbruksproblem och här behöver vi fundera hur vi ska göra.

I den nationella kartläggningen – som bygger på uppgifter från landets kommuner, myndigheter, institutioner och frivilligorganisationer – konstaterar Socialstyrelsen att det inte finns mycket forskning om äldre som saknar ett hem. Den senaste kartläggningen blev klar först efter denna tidnings pressläggning, men enligt mätningarna från 2011 (Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011) saknar cirka 1 500 personer över 65 år ett eget hem. Nästan sex av tio har varit hemlösa längre än fyra år. Det är dubbelt så hög andel jämfört med totalsiffran för alla hemlösa. Var tredje har missbruks- och beroendeproblem, och var fjärde har psykisk ohälsa.

En av de ledande hemlöshetsforskarna i Storbritannien är Maureen Crane vid Kings college i London som bland annat har studerat de särskilda pubar, wet centres, som finns för att hemlösa inte ska stå ute på gatan och supa:

– Studier från England, Australien, Kanada, Japan och usa visar att den hemlösa befolkningen åldras och att alltfler äldre blir hemlösa, men hemlösa äldre tillhör en ganska försummad grupp i västvärlden som inte får särskilt mycket uppmärksamhet från politiker och äldreomsorg, skriver hon i en artikel i tidningen Core från universitetet i Cambridge.

Under fem år följde hon bland annat drygt 50 hemlösa över 50 år som fått hjälp med bostad. Slutsatsen är att bostadsinsatser för äldre fungerar och ska uppmuntras. Samt att en av nycklarna för att lyckas är att de äldre får fortsatt och regelbundet stöd även efter att de fått sin bostad.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 22 maj 2018 - 17:07 © Äldre i centrum

Tillbaka till #4/17 Det ojämlika åldrandet »

REFERENSER

Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011. Socialstyrelsen.

Crane, M. & Warnes, A M (2003). Wet day centres in the United Kingdom: A research report and manual. Sheffield Institute for Studies on Ageing, University of Sheffield.

Crane, M., Joly, L. & Manthorpe, J. (2015). Longer-term outcomes for old­er homeless people who are resettled. Homeless link, London councils & chelter: Spotlight on support for older people experiencing homelessness, London, 24 June.

Loading   Sökning pågår