NYHET Kunskapsstöd för personer med utvecklingsstörning

Av Lena Fieber


För personer med intellektuell funktionsnedsättning, anhöriga och LSS-personal lanseras nu ett kunskaps­stöd för att åldrandet ska bli så bra som möjligt.

Omkring hundra tusen svenskar har en intellektuell funktionsnedsättning,
cirka 17 000 är över 65. För dem kommer åldrandet tidigare än för andra, med krämpor och sjukdomar och risk för ökad social isolering när daglig verksamhet upphör efter pensionering. För LSS-personal betyder ett ökat antal äldre med utvecklingsstörning att de måste ge mer handfast hjälp i stället för stöd till självständighet. Att kartlägga de tidiga åldersförändringarna för att förebygga problem kan därför bli viktigt.

Risken att till exempel få en demenssjukdom är dubbelt så stor för den som har intellektuell funktionsnedsättning jämfört med befolkningen i övrigt. Särskilt personer med Downs syndrom drabbas hårt av alzheimer: enligt forskningen insjuknar uppskattningsvis åtta av tio. Men att upptäcka tidiga tecken på demenssjukdom är svårare hos dessa äldre, enligt Barry Karlsson, klinisk forskare och specialist i neuropsykologi vid Hälsa och habilitering i Region Uppsala.

– När vi människor får minnesproblem så har vi så pass god kognitiv reservkapacitet att vi kan kompensera genom att maskera eller skämta bort det. En person med utvecklingsstörning kan inte det, säger han i en intervju i Demenspodden.

Ett synligt varningstecken är att man inte längre kan göra sådant som man gjorde tidigare, man kanske inte längre vill åka buss eller har svårt att komma upp på morgonen.

– När omgivningen fortsätter ställa krav reagerar man med ilska och aggressivitet, vilket i sin tur kan leda till att man ges lugnande mediciner eller inte längre får bo kvar hemma eller på gruppboendet.

Med mer kunskap om orsaken kan den drabbade få rätt diagnos och hjälp med anpassad vardag.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 juni 2018 - 13:46 © Äldre i centrum

Tillbaka till #1/18 Omsorgens marknad »

Loading   Sökning pågår