NYHET Ojämlik vård vid prostatacancer

Av Lena Fieber


Män med hög inkomst får mer aktiv behandling vid prostatacancer än låginkomsttagare, visar en
studie med 75 000 män.

Risken för prostatacancer ökar med åldern och drabbar närmare 10 000 män varje år, vanligt är att sjukdomen upptäcks i 70-års åldern. Nyligen föreslog Socialstyrelsen att screening inte bör införas, eftersom nyttan inte bedöms överväga de negativa effekterna med överdiagnostik och onödiga behandlingar. Förslaget är nu ute på remiss till 9 maj.

– Att screening inte rekommenderas av Socialstyrelsen är ett bakslag för en jämlik prostatacancervård, säger disputerade läkaren Katarina Tomic vid Umeå universitet.

Studien om den bristande jämlikheten i prostatacancervården bygger på data i nationella prostatacancerregistret från 2007–2014. De funna skillnaderna är statistiskt säkerställda både för när behandling sätts in och chansen att överleva.

Män med högst inkomst diagnostiserades oftare efter hälsoundersökning, hade mindre svår cancer vid diagnos och kortare väntan på operation. Höginkomsttagarna fick även oftare botande behandling för mellan- och högriskcancer och hade något bättre operationsresultat. Exakt vad som ligger bakom skillnaderna vet inte forskarna.

– Uppföljningen görs efter sex år så det är för tidigt att säga något om det har skett en överdiagnostik bland höginkomst­tagarna, säger Katarina Tomic.

– Nationella riktlinjer beskriver vilka typer av lågriskcancer och patienter som enbart bör följas och inte behandlas med operation eller strålning förrän cancern visat tecken på att utvecklas. Vi vet att dessa riktlinjer inte alltid följs.

– Men två tredjedelar av alla män med lågriskcancer i Sverige står kvar på aktiv monitorering utan att någonsin få någon annan behandling. Det bästa är ju att diagnostisera den cancer vi verkligen vill behandla, men till dess är det bättre att överdiagnostisera.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 07 juni 2018 - 13:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår