AVHANDLAT Rehab hemma lika bra som på sjukhus

Av Lena Fieber


På Norrlands universitetssjukhus möter överläkaren i geriatrik Monica Långström Berggren dagligen människor som har ramlat och brutit sig. Nu har hon doktorerat på deras vård och rehabilitering.

Varje år inträffar 18 000 höftfrakturer i landet. En majoritet av dem som drabbas är över 80 år och de flesta är kvinnor, på grund av att de har lägre benmassa än män. Operation och konvalescens innebär en påfrestning för den redan känsliga kroppen och det är vanligt med komplikationer i form av exempelvis urinvägsinfektion, lunginflammation och hjärtkärlsjukdom. Många återfår heller inte sina tidiga förmågor efter benbrottet och risken är stor att man faller och bryter sig igen.

Att förhindra fall och komplikationer efter höftfraktur är därför angeläget i sjukvården, inte minst med tanke på att andelen äldre i befolkningen ökar och därmed fallriskerna och frakturerna.

Tre år efter frakturen hade fyra av tio som behandlats på Norrlands universitetssjukhus avlidit på grund hjärtkärlhändelser, demens, höftfraktur eller cancer enligt Monica Långström Berggrens forskning.

– Att det faktiskt är så mycket komplikationer förvånade mig, säger den nydisputerade geriatrikern som har tjugo års erfarenhet av att arbeta med äldre patienter på sjukhuset.

I sin avhandling har hon utvärderat

1) ett vårdprogram som används för dem som vårdas på geriatriken

2) ett individuellt anpassat geriatriskt tvär­vetenskapligt hemrehabiliteringsprogram för dem som bedöms kunna skickas hem tidigare för att fortsätta rehabiliteringen hemma.

Utvärderingen visar först och främst vikten av geriatrisk kompetens i vården.

– Det handlar om att förebygga de särskilda komplikationer som äldre drabbas av genom att kontrollera exempelvis puls och blodtryck, få upp patienten samma dag efter operation och träna andning, förhindra trycksår och tillföra näring i maten.

Resultatet visar att det fungerar lika bra om en del av rehabiliteringen görs hemma. Upp till ett år efter frakturen syntes inga skillnader i vare sig gångförmåga, komplikationer eller återinläggningar hos de totalt drygt tvåhundra deltagarna 70 och äldre.

– Att skickas hem lite tidigare kan öka fall­risken och därför är det här ett positivt resultat för oss i vården. Nu vet vi att vårt hemrehabprogram fungerar lika bra.

– Att vara hemma kan dessutom vara bättre eftersom vardagssysslorna aktiverar, medan man så lätt blir passiv på sjukhus.

I den första studien med ungefär lika många deltagare jämfördes vårdprogrammet på sjukhusgeriatriken med sedvanlig vård på ortopeden, där det oftast inte finns tillräcklig kunskap om äldre.

Jämförelsen visar att under första året efter frakturen var det färre från geriatriken som ramlade igen. Skillnaden är dock inte statistiskt säkerställd och slutsatsen är att vårdprogrammet på geriatriken inte har några kvarvarande effekter på fall efter utskrivningen.

Så är det bättre att rehabiliteras hemma än på sjukhus?

– De båda vårdprogrammen har inte ställts mot varandra, utan valet beror mera på den äldres hälsosituation. Och trots tidigare hemgång så är den totala vårdtiden längre vid hemrehab.

Fall- och frakturförebyggande åtgärder bör bli en del av rutinvården av fallbenägna personer, säger Monica Långström Berggren.

– Personer som faller mycket bör få hjälp med träning och läkemedel mot benskörhet. Vi på sjukhusen tycker att kommunerna lägger alldeles för lite resurser på detta.

Geriatrikens tips för att hålla nere fallrisken är annars att hålla sig fysiskt aktiv och gå mycket i trappor.

Monica Långström Berggren började forska för att få veta vilken vård som fungerar och inte fungerar för hennes patienter.

– Som forskare får man ställa sig vid sidan om och se på sitt arbete med andra ögon, det är väldigt utvecklande och jag tror att det gör mig till en bättre geriatriker. Så jag vill absolut fortsätta forska.

Hur kan du använda kunskaperna från dina studier i det kliniska arbetet?

– Jag har fått ett annat förhållningssätt, och blivit mer medveten om komplikationerna och hur viktiga vårdprogrammen är för att minska problemen.

Omslaget till hennes avhandling pryds av ett blommande körsbärsträd mot blå himmel.

– Det är mitt körsbärsträd som jag har fotograferat. Jag tyckte att bilden passade bra, eftersom den korta blomningstiden symboliserar att livet är kort och skört.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 11 juni 2018 - 15:26 © Äldre i centrum

Tillbaka till #1/18 Omsorgens marknad »

AVHANDLING

Konsekvenser av en höft­fraktur bland äldre personer.

Monica Långström Berggren, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet 2017

Loading   Sökning pågår