AVHANDLAT Hur gick det sen...

Av Lena Fieber


…Anette Lundin som förra året lade fram en avhandling som bland annat visar att personalens pappersarbete på äldreboendet också är god omsorg.

– Jag hoppas att resultaten har förbättrat förståelsen för att dokumentationsarbetet är lika viktigt för äldres välbefinnande som det praktiska omhändertagandet. Just nu har avhandlingen laddats ned 377 gånger och jag tycker förstås att alla som är intresserade av hur äldreomsorgen ska utformas bör läsa den.

Hur sprider du dina resultat?

– I undervisningen i socialt arbete och genom att få mina forskningsartiklar publicerade. Jag har nyligen börjat som vikarierande lektor på Linnéuniversitetet i Kalmar och hoppas även kunna bidra i den forskargrupp kring äldre som finns här, den heter REIS, Research on elderly in social sciences.

– Jag hoppas även på att få samarbeta med kommunerna här runt omkring, det är ett väldigt bra sätt att få ut forskningen och så är det så roligt att få arbeta nära verkligheten. Efter disputationen hjälpte jag Hjo kommun med att ta reda på hur invånarna 80+ mår. Enkäten, som besvarades av 350 personer, kunde bland annat inte visa något säkert samband mellan socialt stöd och välbefinnande. Min reflektion är att det inte är antalet sociala kontakter som betyder något utan det existentiella innehållet.

– En annan reflektion är att när jag hjälpte flera äldre att fylla i enkäten så fick jag veta att efter flytten till äldreboendet så hörde inte familj och vänner av sig lika ofta. Det ger en tankeställare.

– Jag vill fortsätta arbeta med välfärdsforskning kring de äldre, till exempel hur värdeorden för äldreomsorgen kommer och går.

Vilka värdeord står i fokus i dag?

– Jag skulle säga att det fortfarande är: individen i centrum, kvalitet, valfrihet, trygghet och säkerhet.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 17:43 © Äldre i centrum

Tillbaka till #2/18 Att vara eller inte vara pensionär »

AVHANDLING

Loading   Sökning pågår