LÄSTIPS Redaktionen tipsar

Att ha funnits – med och utan Anna
Kerstin Dahlbäck
Carlsson 2017

”Det är inte meningen att föräldrar ska överleva sina barn. Det är det värsta som kan hända en”, sa Astrid Lindgren en gång om sin bortgångne son Lars. Författarens dotter Anna var fyrtioett år när hon avled. Boken skildrar hennes styrka och mod, men också vårdens begränsningar och en mammas sorg. Författaren är professor emeritus i litteraturvetenskap.


Being old in the age of mediatization
Christa Lykke Christensen, Line Nybro Petersen (red)
Nordicom review 2017

Specialnummer av tidskriften Nordicom review inom Nordiska ministerrådet och vid Göteborgs universitet. Innehåller forskningsartiklar om hur medierna påverkar äldre personer och hur ett medialt samhälle kan bekräfta eller ändra uppfattningen om vad det innebär att vara gammal.


Komplementär medicin
Alejandro Carballo
Roos & Tegner 2018

Information om vad bland annat forskningen säger om de 26 vanligaste alternativa behandlingsmetoderna, såsom yoga och ljusterapi. Författaren är läkare som driver vårdcentral och företagshälsovård.


Kvalitetsregister i kommunal hälso- och sjukvård
Socialstyrelsen 2018

En rapport som bland annat redovisar hur uppgifterna från kvalitetsregister kan användas för att analysera den kommunala hälso- och sjukvården. De kvalitetsregister som ingår är Senior alert, Svenska palliativregistret, Nationellt diabetesregister, Riksstroke, Rikshöft och Svenskt beroenderegister.


Människan 
& maskinen

Anders Ekholm
Institutet för framtidsstudier 2017

En drygt 30-sidig essä om hur offentlig sektor kan dra nytta av artificiell intelligens, AI. Essän publi­cerades på Institutet för framtidsstudiers webbplats redan förra året, författaren är dess vice vid, och finns nu även på papper. Ladda ner eller beställ på www.iffs.se


När kriget är allt du minns – att lindra PTSD hos äldre
Frida Johansson Metso
Gothia fortbildning 2018

Hos överlevare som flytt från krig och våld kan plågsamma minnen komma upp till ytan när de åldras. Men likheten mellan symtom på posttraumatisk stress (PTSD) och demens gör att de kan felbehandlas. Boken belyser vikten av korrekt diagnos och behandling. Författaren intervjuades om detta i nummer 1/2016.


Personal som stannar
Kommunal 2018

Mer än var fjärde anställd i äldreomsorgen vill sluta inom tre år, det visar denna rapport från fackförbundet Kommunal som fokuserar på arbetsmiljöns betydelse för att få fler att vilja jobba kvar.


Råd till dig som vårdar patienter med akut förvirring
Margareta Skog
Karolinska universitetssjukhuset 2018

Uppåt 30 procent av patienterna inom slutenvården beräknas drabbas av förvirring eller konfusion, men mörkertalet är stort. Tillståndet är allvarligt och går enligt studier att minska med hjälp av riktlinjer/vårdprogram, utbildning, möjlighet att diskutera patientfall och en god vårdmiljö. Författaren är med dr i omvårdnad av äldre, chef för omvårdnad vid Tema äldre på Karolinska universitetssjukhuset och har tidigare skrivit skriften Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom.


Äldrevänlig stad
Uppsala kommun 2017

Uppsala kommun, som liksom Göteborg är medlem i Världshälso­organisationens, WHO:s, nätverk för äldrevänliga städer har tagit reda på vad de äldre invånarna tycker om att bo och åldras där. Syftet är att ta fram en treårig handlingsplan för att skapa en äldrevänlig stad och landsbygd. Svaren har sammanställts i rapporter som går att läsa på webbplatsen www.uppsala.se/aldrevanligstad


Öppna jämförelser Vård och omsorg om äldre 2017 – jämförelser mellan kommuner och län
Socialstyrelsen och SKL 2018

Rapporten ger en bred bild av vården och omsorgen om äldre, med fokus på den sammanhållna vården och omsorgen. Här belyses även särskilt boende, hemtjänst och hemsjukvård.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 18:05 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår