NYHET App kan förhindra läkemedelsbiverkningar

Av Lena Fieber


Risken att bli inlagd på sjukhus på grund av läke­medelsbiverkningar är fyra gånger större för äldre än yngre. Nu studerar forskarna hur ett datorprogram kan undvika onödiga inläggningar.

Förekomsten av läkemedelsbiverkningar hos äldre är mellan 8 och 22 procent inom primärvården och mellan 20 och 30 procent inom slutenvården enligt forskningen. En svensk studie visar att upp till hälften av de läkemedelsorsakade inläggningarna hade gått att förhindra.

Sedan några år finns på marknaden en webbaserad gratistjänst för att hålla koll på de egna läkemedlen, Seniorminiq, som är skapad av professorn i geriatrisk farmakologi Johan Fastbom vid Karolinska institutet. Studien vid Mälardalens högskola undersöker hur en ny applikation i webbtjänsten kan larma innan det hinner gå så långt att man till exempel ramlar och bryter sig på grund av medicinorsakad yrsel.

I studien ingår hundra deltagare i Västmanland som är 75 år och äldre, har fem eller fler läkemedel och bor i eget boende. Två gånger i veckan noterar de om de får några symtom. Vid tre symtom på tre veckor larmar tjänsten att de ska kontakta en sköterska på någon av de två medverkande vårdcentralerna för att få hjälp med att gå igenom sina läkemedel.

Johan Fastbom ansvararar för studien och disputerade universitetslektorn i medicinsk vetenskap vid Mälardalens högskola Kerstin J Blomgren projektleder.

– Studien är unik internationellt sett, eftersom den involverar patienterna själva för att de i tid ska notera tecken och symtom som kan vara en läkemedelsbiverkning. Tidigare forskning om detta har studerat förekomst av biverkningar vid inläggning på sjukhus, alltså när skadan redan är skedd, säger Kerstin J Blomgren.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 15:13 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår