NYHET ”D-vitamin är en friskfaktor”

Av Lena Fieber


Forskning om D-vitaminets betydelse har lett till att alla som bor på äldreboende i Kalmar län rekommenderas tillskott.

D-vitamin, som vi framför allt får i oss när vi är ute i solen, kan särskilt för sköra äldre bli ett hälsoproblem och Livsmedelverket rekommenderar därför tillskott till den som inte kommer utomhus så ofta, eftersom äldre över 75 behöver dubbelt så mycket D-vitamin som andra, 20 mikrogram om dagen. Landstinget i Kalmar län har gått ett steg längre genom att rekommendera att alla som bor på äldreboende ges tillskott med 20 mikrogram utöver kosten och utan att det behöver göras någon provtagning före.

Rekommendationen grundar sig på den D-vitaminforskning som pågår vid Landstinget i Kalmar och Linnéuniversitetet. Bland annat har forskargruppen funnit ett starkt samband mellan höftfraktur och D-vitaminbrist hos personer över 75 samt ett ännu inte klarlagt samband mellan D-vitaminbrist och hjärt-kärlsjukdom, diabetes, psykiatriska sjukdomar och cancer.

– Det är intressant att de som kände sig friska också hade sådana D-vitaminnivåer som gör att man enligt forskningen lever allra längst, 75 nmol/l (nanomoler per liter), säger forskningsledare Martin Carlsson, docent vid Linnéuniversitetet och överläkare i klinisk kemi vid Diagnostiskt centrum i Kalmar.

Nyligen gick Livsmedelsverket ut med att fler livsmedel än i dag ska berikas med D-vitamin. D-vitamin är en friskfaktor som inte bara har med skelettet att göra, säger Martin Carlsson, som själv tar tillskott under årets mörkaste månader.

– Det har gjorts 75 000 studier i världen om D-vitamin. Nittio procent av de senaste studierna handlar om kopplingen till bland annat infektioner, diabetes och cancer.

– Min inställning är därför att alla över 75 som bor på äldreboende, och som vi vet ligger lågt, bör behandlas rutinmässigt.

Härnäst ska forskargruppen bland annat undersöka sambanden mellan låg koncentration av D-vitamin och framtida sjuklighet samt mellan D-vitaminbrist och dålig muskelmassa.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 15:19 © Äldre i centrum

Tillbaka till #2/18 Att vara eller inte vara pensionär »

Familjen Kamprad stöttar forskning

  • Etiskt god vård för äldre för att motverka orättvis behandling
  • Förbättrad hjärnhälsa hos äldre, studier av fysisk aktivitet och kognitiv träning
  • Äldre i e-samhället, projekt för digitalt deltagande
  • Ett äldreboende att längta till
  • Fingerfoods
Loading   Sökning pågår