NYHET Teknik i fokus när äldsta bloggaren fick gerontologipriset

Av Erik Skogh


Världens äldsta bloggare och ny teknik. Det stod på programmet när Sveriges gerontologiska sällskap, SGS, höll sin årliga konferens och delade ut Stora gerontologipriset 2018.

Den 22 mars ägde SGS:s årliga konferens rum i Lund. Denna gång i samarrangemang med Centre for ageing and supportive environments, CASE, och Nationella forskarskolan för åldrande och hälsa, SWEAH, Lunds universitet.

Årets tema för konferensens föredrag var Evidensbaserad prevention, vård och omsorg för äldre - ambitioner och verklighet. Bland andra föreläste docent Agneta Malmgren Fänge vid Lunds universitet om utmaningar i praktiknära forskning gällande boende, teknik och åldrande. Hon håller i en rad projekt där olika tekniska lösningar utvärderas för att skapa tryggare hem för äldre och deras anhöriga och underlätta för vårdpersonalen. Ett exempel är projektet Tech@Home där en rad olika sensorer installeras hemma hos personer med demens utifrån individens och de anhörigas behov.

– Det är en etisk utmaning att samla in data i folks hem. I Tech@Home kan vi till exempel vid varje klockslag veta om kylskåpsdörrarna öppnas eller stängs, när någon går ur sängen eller öppnar ytterdörren, berättade Agneta Malmgren Fänge och fortsatte:

– Forskningens krav på stringens kan ställas mot en värdig vård. Det gäller att vara medveten om detta och analysera konsekvenserna noga.

Tekniktunga forskningsprojekt riskerar också att drabbas av vad Agneta Malmgren Fänge kallar för uttröttningseffekten. Att behöva ta till sig ny teknik, i synnerhet om den krånglar, och skapa sig nya rutiner kan lätt leda till att deltagarna efterhand tröttnar, med dålig följsamhet som konsekvens. Det gäller så väl personalen som anhöriga och vårdtagarna själva.

– Ingen vill heller tillhöra kontrollgruppen. Ofta är det de anhöriga som vill ha tekniken och man är inte lika intresserad av att bara svara på frågor, sa Agneta Malmgren Fänge.

Sedan finns det även många praktiska problem. Sensorerna kan vara svåra att få på plats, tejpen tål inte luftfuktigheten i badrummet och så vidare. Teknikutvecklingen går också snabbt och när projektet har pågått ett tag kan tekniken redan vara föråldrad.

– Det är viktigt att uppmärksamma dessa utmaningar och inte tro att det bara är att införa tekniken. Ska det bli bra behövs en lärande organisation som aktivt tar ställning till samtliga av de aspekter som ny teknik innebär, sammanfattade Agneta Malmgren Fänge.

På eftermiddagen delades Stora gerontologipriset ut till 105-åriga Dagny Carlsson, världens äldsta bloggare. Pris­summan är 20 000 kronor och finansieras av Ruth och Richard Julins stiftelse. Åhörarna fick höra Dagny berätta om sitt besök hos kungen, förhållande till teknik och långa perspektiv på samhällets utveckling. Särskilt lyfte hon fram möjligheten för alla att kunna studera som den mest revolutionerande reformen under hennes livstid. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 15:30 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår