NYHET Videovård i glesbygd ökar tryggheten

Av Lena Fieber


Videobesök hjälper sköra och sjuka i den norrländska glesbygden att bo kvar hemma och slippa långa och ansträngande resor till sjukvården.

Nyligen kom regeringens vårbudget som innehöll 350 miljoner kronor till tekniksatsningar i äldreomsorgen. Det är framför allt användningen av passiva larm, sensorer och vårdplanering via videokonferens som ökar i kommunerna, enligt Socialstyrelsen. Under tre år har Region Norrbotten och dess kommuner i samarbete med Luleå tekniska universitet utvärderat tekniken i ett EU-projekt tillsammans med regioner och forskare i två andra glesbygdsländer, Norge och Skottland.

Nio nya arbetssätt har testats, varav åtta används i dag: mobilt trygghetslarm med gps-funktion, kamera för nattillsyn, anhörigstöd via video, konsultation mellan hemsjukvård och hemtjänst via dator eller telefon, videobesök hos läkare under närvaro av sjuksköterska, läkarrond via video, palliativ konsultation via video samt samordnad individuell plan eller slutenvårdsplanering via video.

Ett par hundra glesbygdsbor 65–100 år har prövat tekniken tillsammans med 400 medarbetare i vård- och omsorg. Enligt resultatet har tekniken ökat de äldres trygghet och självständighet och gjort dem mer delaktiga i vården och omsorgen. Den ekonomiska uppföljningen visar på stor tidsbesparing och minskade rese­kostnader för både äldre och personal.

– De äldre har varit mycket nyfikna och positiva, medan personalen i början var orolig för att tekniken skulle ta jobben ifrån dem, säger regionala projektledaren Marja-Leena Komulainen.

– Men tekniken är nödvändig om personalen ska kunna räcka till för det växande antalet äldre. Och den som är gammal och sjuk ska slippa behöva färdas många timmar för att få ett bensår bedömt när det går att visa på video.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 15:15 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår