TEMA Att vara eller inte vara pensionär

Att gå i pension hör till en av livets mest omvälvande händelser. Några säger ”äntligen!”, andra lämnar jobbet motvilligt, en del letar annat lönearbete. Tillvaron ska omdefinieras, det är spännande och skrämmande.

Det finns ingen lagstadgad pensionsålder i Sverige och pensionssystemet är uppbyggt så att man kan välja att ta ut pension mellan 61 och 67 år. Dessa bägge åldersgränser vill politikerna i den blocköverskridande pensionsgruppen nu höja för att få oss att stanna kvar i arbetslivet och finansiera välfärden.

För närvarande är genomsnittsåldern för att ta ut ålderspension i Sverige 64 år, vilket ligger högst bland eu-länderna. Men allt fler svenskar fortsätter jobba efter 65. Sedan millennieskiftet har andelen förvärvsarbetande äldre ökat markant och i dag arbetar var tredje 67-åring enligt Statistiska centralbyrån. Främst är det personer med längre utbildning, högre inkomst och högre framtida pension som fortsätter.

Men.

Oavsett valet av tidpunkt, förr eller senare sker ändå det välkomna eller fruktade bytet av status och identi­tet: jag, pensionär?

Om.

Om jag bara. Om jag bara får.

Bara får vara frisk.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 20 juni 2018 - 15:37 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår