Giola Santoni. Foto: Yanan Li.

AVHANDLAT Hur gick det sen…

Av Lena Fieber

 
…Giola Santoni på Karolinska institutet som i sin avhandling förra året presenterade en ny metod för att mäta åldrandet som kan användas på vårdcentralen.

Metoden för att bättre upptäcka och hantera hälso­försämringar samt ge ett bättre underlag för beslutsfattarna heter Health assessment tool, HAT. Enligt forskarna kan hat bli ett användbart redskap i primärvården för att följa upp människors åldrande mot referenskurvor, precis på samma sätt som vården i dag följer bebisars tillväxtkurvor.

I avhandlingen testades metoden på drygt 3 300 äldre stockholmare i befolkningsstudien SNAC. Resultatet visade att den urbana befolkningen 60+ åldras väl.

Hur har resultatet kommit till användning för att förbättra i äldrevården?

– Ett nytt forskningsprojekt vid Aging research center ARC – som jag inte är med i – tar nu vid för att förbättra vården av äldre i primärvården och kommunala hemsjukvården. Bland annat kommer forskarna att med hjälp av HAT-metoden mäta och följa äldres varierade hälsostatus över tid. Resultatet ska spridas till offentlig sektor och pensionärsorganisationer.

Vad arbetar du med nu?

– Jag har börjat en tjänst som statistiker inom övre gastrointestinal-kirurgi vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi på Karolinska institutet och forskar inte längre på äldre och åldrande, förutom att jag håller på att avsluta några studier som jag startade vid ARC.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 15:59 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

Loading   Sökning pågår