AVHANDLAT Nya avhandlingar

Kognitiva förmågor försämras snabbare

Birth cohort differences in cognitive aging – secular trends in cognitive functioning and decline over 30 years in three population-based Swedish samples

Peter Karlsson, psykologiska institutionen, Göteborgs universitet 2018

Analyser av data från befolkningsstudien H70 i Göteborg visar att dagens 70–79-åringar har bättre kognitiv förmåga än tidigare generationer. Men när de kognitiva förmågorna väl börjar svikta så går utvecklingen fortare.


IT-systemen försvårar kunskapsinhämtning

Bridging the information gap – supporting evidence-based medicine and shared-making through informations systems

Hanife Rexhepi, institutionen för informationsteknologi, Högskolan i Skövde 2018

Avhandlingen har undersökt hur sjukvårdens informationssystem stödjer en evidensbaserad vård där patienten är en central och aktiv medaktör. Resultatet visar att det kan bli bättre, både för vårdgivare och patienter. 


Motverka funktions­nedsättningar

Cardiovascular risk factor profiles in the development and progression of physical limitation in old age – a population-based study

Emerald G. Heiland, ARC/institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2018

Kardiovaskulära riskfaktorer ökar risken för funktionsnedsättningar. Men riskprofilerna kan skilja sig åt mellan åldersgrupperna, således borde interventioner för att minska kardiovaskulär risk riktas mot den yngre äldre befolkningen, medan interventioner för att bevara god fysisk funktion skulle kunna göra mer nytta bland äldre-äldre.


Stötdämpande golv minskar skaderisk

Effekter av stötdämpande golv som fallskadepreventiv åtgärd för äldre på särskilt boende

Johanna Gustavsson, institutionen för miljö- och livsvetenskaper, Karlstads universitet 2018

Stötdämpande golv på äldreboende kan minska risken för att skada sig från fall med cirka 60 procent. De boende uppskattar golvet och känner sig skyddade av det, men för personalen både ökar och underlättas belastningen. Att ljudnivån dämpas uppskattas av både personal och boende.


Frisk 80-åring kan vara njursjuk

Estimated glomerular filtration rate in older adults: validation, correlations and implications – data from the general population study ”Good Aging in Skåne”

Karin Werner, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet 2018

Njurfunktionen avtar naturligt med åldern, men hälften av landets friska 80-åringar har en så låg njurfunktion att den ligger under gränsen för vad som räknas som njursjukdom. Avhandlingen visar även att det är stor skillnad mellan metoderna för att mäta njurfunktion.


Bättre mat med kost­vetare

Food service and nutritional care in Swedish elderly care – the progress of national actions and their local interpretations

Malin Skinnars Josefsson, institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet 2018

Äldre tycker bättre om den mat som äldrevården serverar i kommuner med kostvetare. Men Socialstyrelsens föreskrifter för att förebygga undernäring har varken förändrat kommunernas arbetssätt eller förbättrat äldres nutritionsstatus. I storstadskommunerna finns bland annat fler dietister och fler måltidsval jämfört med på landsbygden.


Hur du går visar hur du mår

Gait event detection in the real world

Siddharta Khandelwal, akademin för informationsteknologi, Högskolan i Halmstad 2018

Rörelseanalys är en grundläggande komponent vid bedömning av exempelvis Parkinsons sjukdom. Avhandlingen föreslår en metod med bärbara sensorer där ens gång, och därmed också hälsotillstånd, kan mätas hemma i en verklig miljö i stället för i labbmiljö.


Egenvård vid hjärtsvikt

New innovations to support self-care in persons with heart failure

Eva Hägglund, institutionen för medicin, Karolinska institutet 2018

Personer med hjärtsvikt, som fick ett särskilt teknikstöd med pekplatta i sin egenvård, visade bland annat minskat antal sjukhusdagar efter tre och sex månader. Enligt avhandlingen kan yoga även vara ett alternativ eller komplement till etablerade former av fysisk träning för att öka hälsorelaterad livskvalitet och minska depressiva symtom.


Rätar ut de krokiga fingrarna

On minimally invasive treatment of Dupuytren’s contracture

Joakim Strömberg, institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs universitet 2018

Dupuytrens kontraktur, eller vikingasjuka, drabbar huvudsakligen efter 60 års ålder och innebär att oftast lill-och ringfingrarna kroknar. Avhandlingen har jämfört behandlingarna för att räta ut fingrarna där nålkirurgi fungerar lika bra som den dyrare injektionsvätskan.


Hemmet viktigare efter pensionen

Perceived aspects of home, health and well-being among people in Sweden aged 67–70 years

Maya Kylén, institutionen för hälsovetenskaper, Lunds universitet 2018

Hemmet ökar i betydelse efter pensioneringen och blir en viktig plats för att skapa sammanhang och mening i och med denna förändring. Äldre funderar också kring hur man ska bo i framtiden mycket tidigare än vad tidigare forskning har visat. Det är därför viktigt att professionen som arbetar med boendefrågor tidigt fångar upp och bemöter äldres tankar och frågor.


Bra mäta smärta före operation

Predicting postoperative pain – clinical and genetic studies of relationships between pain sensitivity and pain after surgery

Anna Persson, institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet 2018

Nålsättning före operation kan användas för att uppskatta hur kraftig smärta patienterna får efter operation, vilket kan förbättra smärtlindringen och påskynda återhämtningen. Personer som upplevde en högre grad av smärta vid nålsättningen hade nästan dubbelt så hög risk att få ont efter operationen.


Diabetes ökar risk för demens

The impact of diabetes on cognitive aging and dementia

Anna Marseglia, ARC/institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska institutet 2018

Perceptuell snabbhet, exekutiv förmåga och uppmärksamhet kan vara de första domänerna som påverkas av diabetes under den kognitiva försämringen. Diabetes ökar även risken för demens, men en aktiv och social livsstil kan motverka de negativa effekterna av diabetes på hjärn­ans åldrande.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 15:55 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår