I PRAKTIKEN Han samarbetar med forskningen

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:49 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

BRUKARFORSKNING = MEDBORGARFORSKNING

Brukarmedverkan kan även omfatta så kallad medborgarforskning, där allmänheten exempelvis hjälper forskarna observera och klassificera väder, fåglar och astronomiska fenomen. Metoden skulle passa i forskningen om åldrande och hälsa, säger Susanne Iwarsson.

– Till exempel för att engagera äldre att samla in data om kvaliteten i vård och omsorg för äldre.

Läs mer på www.medborgar­forskning.se.


FAKTA USERAGE

Det sexåriga tvärvetenskapliga forskningsprogrammet UserAge ska öka kunskapen om så kallad brukarmedverkan i forskningen om åldrande och hälsa och planeras pågå till och med 2022. Med brukare menas alla som kan ha nytta av forskningsresultaten: äldre, anhöriga, personal inom vård, omsorg och socialtjänst samt representanter från näringsliv, offentlig sektor och intresseorganisationer.

Medverkande forskare kommer från Göteborgs universitet, Högskolan Kristianstad, Linnéuniversitet och Lunds universitet, samt Italien och Storbritannien. Det samordnas av CASE (Centre for Ageing and Supportive Environments) vid Lunds universitet. Till programmet hör även ett brukarråd som leds av Stig Ålund, aktiv i pensionärsföreningen PRO och före detta direktör för Kommunförbundet i Skåne.

Målet är bland annat att

•  kartlägga forskning som görs med brukarmedverkan och studera dess effekter

• ta fram en metodbok för och kurser om brukarmedverkan

• presentera modeller för brukarmedverkan och kunskapsöverföring.

Forskningsrådet Forte finansierar med totalt 18 miljoner kronor uppdelat på två utdelningar.

Dessa sex projekt i programmet UserAge ska bland annat ta reda på hur sköra äldre, anhörigvårdare, kommunala beslutsfattare och anställda i vård och omsorg bäst kan involveras i forskningen om åldrande och hälsa:

•  Participation in partnership – making the voices of frail older heard, leds av Synneve Dahlin-Ivanoff vid Göteborgs universitet

•  Participation in partnership with informal carers, leds av Elizabeth Hansson vid Nationellt kompetenscenter anhöriga

•  Participation in partnership with professionals and policymakers, leds av Pia Petersson vid Högskolan Kristianstad

•  Panel study for user participation in research an ageing and health, leds av Steven Schmidt vid Lunds universitet

•  Cross-cutting meta project towards methodology, research impact and theory, leds av Håkan Jönson vid Socialhögskolan, Lunds universitet

•  Model for knowledge translation, leds av Lennart Magnusson vid Nationellt kompetenscenter anhöriga

De tre första projekten kommer att resultera i doktorsavhandlingar.

Kontakt till programansvariga för UserAge: susanne.iwarsson@med.lu.se

Loading   Sökning pågår