NYHET Dålig sömn kopplas till ökad demensrisk

Av Lena Fieber


Att lida av sömnstörningar i medelåldern eller senare hänger samman med en ökad risk för demens när man blir gammal.

I en studie vid Karolinska institutet har forskarna analyserat tre befolkningsstudier från Sverige och Finland med fler än två tusen deltagare. Justering har gjorts för faktorer som kan påverka resultaten, såsom fysisk aktivitet, ärftlighet och användning av sömnmedel. Resultaten visar att sömnstörningar hos personer i 40- eller 50-årsåldern hänger samman med 24 procents ökad demensrisk senare i livet. Ett för tidigt uppvaknande hos personer i 60- eller 70-årsåldern fördubblar risken. Att sova mer än nio timmar per natt ger också en kraftig riskökning.

– Våra fynd får direkta kliniska konsekvens­er. I kombination med tidigare studier indikerar resultaten att vi vid vissa stadier i livet är extra känsliga för sömnstörningar och att dessa ökar risken för demens. Sömnstörningar bör därför uppmärksammas mer i vården så att skräddarsydda behandlingsåtgärder kan sättas in, säger studiens försteförfattare Shireen Sindi, forskare vid Karolinska institutet.

Hon ingår i forskargruppen Nordic brain network, som leds av professor Miia Kivipelto, med fokus på livsstilsinterventioner för demens. Gruppen har tidigare publicerat den så kallade Finger-studien som har visat hur livsstilsförändringar har en positiv inverkan på den kognitiva funktionen.

– Det har hittills saknats bevis för att sömnstörningar är en riskfaktor för demens, men vår nya studie tyder på att framtida insatser för att förebygga demens även bör inkludera åtgärder för att förbättra sömnen, säger Shireen Sindi.

Nu ska forskargruppen fortsätta undersöka sambandet mellan sömnstörningar och kognitiv förmåga och demens bland olika populationer, bland annat hos patienter vid minneskliniker. Forskarna ska också undersöka vilka underliggande biologiska mekanismer som kan tänkas ligga bakom sambandet.

Studien har publicerats i tidskriften Alzheimer's & dementia.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:42 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår