NYHET Digital konsert på boendet

Av Lena Fieber


Musikupplevelser gör oss gott, men för den som inte längre kan ta sig till ett konserthus går det att njuta av föreställningarna digitalt. Nu ska forskarna undersöka hur det påverkar hälsa och välbefinnande på äldre­boende.

Utgångspunkten för den tvååriga studien vid Göteborgs universitet är webbplatsen Kulturarenan.se som visar omkring 150 avgiftsfria och rättighetssäkrade konserter, föreställningar och filmer. Huvudman för Kulturarenan.se är Betaniastiftelsen som har tagit initiativ till studien.

– Vi vill att fler äldre ges den här möjligheten. Men kulturen kommer inte i främsta rummet när personalen har ont om tid, dessutom märks en teknikskräck. Under hösten kommer vi därför ta fram ett instruktionsmaterial, säger Betaniastiftelsens utvecklingschef Ulrika Lind. 

Enligt en tidigare pilotstudie vid Musikhögskolan i Stockholm finns intresse i äldreomsorgen för att kunna använda kulturupplevelser i större utsträckning, men då krävs utbildning och handledning. Bäst fungerar digitala konserter i kombination med fysiska konsertbesök och samverkan med studenter på musikhögskolorna.

Studien vid Göteborgs universitet sker i samarbete med Göteborgs symfoniker och Musik i Syd, länsmusikorganisationen i Skåne och Kronoberg. Forskarna ska intervjua äldre, närstående och personal på ett tiotal äldreboenden i landet för att få svar på vilka konsekvenser digital kultur har för existentiella frågor som rör livets mening, ensamhet, funderingar runt död och döende, och vilken betydelse digital kulturtillgång har för hälsa och välbefinnande.

– Tidigare forskning inom kultur och hälsa har fokuserat på mätbara medicinska eller funktionsmässiga parametrar. Det här sättet att undersöka effekten av erfarenheter av kultur inom vårdmiljöer är ännu helt obeforskat, kommenterar en av de två studieansvariga, Helle Wijk, professor vid centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Resultatet ska enligt ansvariga för studien spridas till bland annat offentlig och privat vård, anhörigorganisationer och intresseföreningar.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:29 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår