NYHET Hallå där Liisa Byberg...


…docent i medicinsk epidemiologi vid Uppsala universitet, som forskar om mjölkens påverkan på vår hälsa i ett projekt som har fått 3,43 miljoner kronor från forskningsrådet Forte under 2018–2020.

Min 89-åriga mamma får alltid höra av sin doktor att ”du dricker väl mjölk”. Men hur nyttig är mjölken egentligen för äldre personer?

– I våra studier ser vi att det i genomsnitt är så att de som dricker mycket mjölk har en högre mortalitet, det gäller både män och kvinnor, och högre risk för höftfraktur, gäller kvinnor. De som hade ett högt intag av filmjölk och yoghurt hade däremot i genomsnitt lägre mortalitet och risk för höftfraktur.

– Varför det ser ut på det här sättet är ännu inte klarlagt, men en hypotes är att de olika mjölkprodukterna påverkar inflammation och oxidativ stress på olika sätt. Inflammation och oxidativ stress tror man är inblandade i flera olika sjukdomsprocesser.

– I vårt projekt kommer vi att undersöka hur mjölk respektive filmjölk påverkar biomarkörer för inflammation och oxidativ stress. Vi kommer också att undersöka om mjölk och filmjölk/yoghurt har samband med andra sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdom, cancer och grå starr. Studierna omfattar vuxna män och kvinnor, däribland också äldre.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:34 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår