NYHET Så drabbas äldre av brister i it-systemen

Av Lena Fieber


Det är svårt att arbeta utifrån senaste vetenskapen på grund av brister i sjukvårdens informationssystem. Det visar intervjuer med personal inom bland annat äldrevården och hemtjänsten.

Disputerade forskaren i informationsteknologi Hanife Rexhepi vid Högskolan i Skövde har undersökt hur dagens olika it-system för patientadministration, journaler, labb­undersökningar och läkemedelsanvändning stödjer en evidensbaserad vård. Resultatet visar att det tar alltför lång tid för vårdpersonalen att hitta, sovra och använda vetenskaplig kunskap.

– Dagens system förenklar inte arbetet med att samla in och värdera information särskilt bra. Problemet är att patientinformation och medicinsk kunskap är separerade från varandra i olika system, säger Hanife Rexhepi.

Bristerna i systemet gör det också svårt för patienten att aktivt delta och påverka sin vård. Studier med patienter 30–92 år visar nämligen att de inte tycker att de får tillräckligt med elektronisk information om sig själva.

– Vårdens it-problematik drabbar alla patienter oavsett ålder och diagnos. Men tekniken kan inte göra allt. För att göra patienten mer delaktig behövs en kulturförändring i vården. Det är på verksamhetsnivå som de verkliga förändringarna kan ske, säger Hanife Rexhepi.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:45 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår