NYHET Smärttest förbättrar återhämtning efter operationen

Av Lena Fieber


Nålsättningen före operation kan förutsäga hur ont man får efteråt, vilket kan förbättra smärtlindring och återhämtning och därmed minska risken för komplikationer som blodpropp och infektion.

Det visar forskning vid Lunds universitet som även inkluderar äldre patienter upp till 80 år. Personer som upplevde högre grad av smärta vid nålsättningen hade nästan dubbelt så hög risk att få ont. Vid galloperation med titthålsteknik, som studerades särskilt, var risken mer än tre gånger så hög.

– Genom att mäta upplevelsen av smärta vid nålsättning och därefter kombinera resultatet med data om andra riskfaktorer för smärta så tror jag att det går att få fram en metod med relativt hög tillförlitlighet. Exempel på andra riskfaktorer är ålder, kön och typ av operation, säger Anna Persson, nydisputerad läkare vid Hallands sjukhus där smärtskattning vid nålsättning redan används.

– Testet kan användas även på äldre patienter. Men sedan tidigare studier vet vi att äldre har mindre risk för smärta efter operation och det kunde vi bekräfta i dessa studier. Huruvida äldre därmed har högre smärttröskel än yngre besvaras lite olika i olika studier. Jag skulle inte gå så långt som att säkert säga att det är så.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:43 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår