NYHET Vårdplaneringen för äldre har kartlagts

Av Lena Fieber


Vart tredje vårdtillfälle för personer 65 år och äldre som initialt bedöms behöva hjälp efter sjukhus­vistelsen resulterar i en utskrivningsplanering.

Det visar den första kartläggningen av hur många äldre som blir föremål för en individuell utskrivningsplanering eller vårdplanering när de skrivs ut från sjukhuset. Syftet med planen är att se till att den som behöver det får så bra eftervård som möjligt.

Sedan i vintras finns en ny lag som reglerar hur slutenvården, primärvården och kommunen ska samverka kring utskrivningsplaneringen. Enligt lagen är det numera primärvården som har huvudansvaret, i stället för sjukhuset.

Kartläggningen har gjorts av Stiftelsen Äldrecentrum i Stockholms län under 2015, alltså före den nya lagen om samverkan kring utskrivningsplanering. Kartläggningen visar att utskrivningsplanering gjordes för en tredjedel av de vårdtillfällen som av sjukhuset till en början bedömdes behöva exempelvis äldreomsorg och hemsjukvård. De flesta planeringar gjordes på geriatriken.

Vad hände med de två tredjedelar som bedömdes behöva hjälp men inte fick en utskrivningsplanering?

– Det finns flera anledningar till att en utskrivningsplanering inte sker: För att det i slutändan inte behövs några insatser, för att det inte längre finns behov av att samordna insatser eller för att de insatser som finns sedan tidigare inte behöver förändras, svarar en av rapportförfattarna Lars Sonde vid Stiftelsen Äldrecentrum.

Var femte äldre person blev inlagd igen på sjukhus en månad efter utskrivning. Hur påverkar vårdplanering risken för återinläggning enligt forskningen? Enligt sökning i forskningslitteraturen som gjorts av upplysningstjänsten på SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, minskar en individanpassad vårdplan risken för återinläggning inom tre månader för äldre patienter med medicinska tillstånd. SBU:s svar, som går att läsa på myndighetens webbplats, grundar sig på författarnas slutsatser. I en av artiklarna skriver forskarna att det finns evidens av god kvalitet för att bedömning av behov och planering inför utskrivning leder till lägre återinläggningsfrekvens.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:38 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår