SPOTLIGHT ”Samtidigt som det är jobbigt är det nyttigt”

Av fil dr Nina Lindelöf [nina.lindelof@umu.se], professor Lillemor Lundin-Olsson, professor Erik Rosendahl, professor Dawn A Skelton, samt Berit Lundman, senior professor


För äldre personer med demens kan intensiv träning i grupp vara både utmanande och stimulerande. Förutom att ge nöje, styrka och trivsel kan träningen också väcka kroppsliga minnen.

Forskning visar att äldre personer med demens kan delta i och få effekt av fysisk träning, något som är viktigt eftersom sjukdomen förutom att ge nedsatt kognitiv förmåga även påverkar den fysiska kapaciteten negativt. För bästa resultat och nytta i vardagen rekommenderas träning med medelhög till hög intensitet i funktionella, uppgiftsspecifika övningar som liknar vardagliga rörelser.

Ett träningsprogram som utgår från dessa principer är hife, High-intensity functional exercise, vilket har visat god effekt på viktiga funktioner för äldre personer som benmuskelstyrka, balans- och gångförmåga samt självständighet i vardagen.

Förutom att mäta effekter av träning är det angeläget att undersöka upplevelse av träning, för att veta om den är genomförbar och eftersom upplevelser påverkar motivation och deltagande.

Som en del i en större träningsstudie på särskilda boenden, The Umeå dementia and exercise study (umdex), intervjuades 21 personer med demens om sina upplevelser av att delta i träningen. Flera personer tränade samtidigt, men med individuella övningar enligt hife-programmet. Träningen leddes av fysio­terapeuter, och utfördes två tre gånger i veckan under fyra månader.

Urvalet av deltagare var strategiskt för att få med olika grad av deltagande, motivation och funktion. De medverkande intervjuades i slutet av träningsperioden och i direkt anslutning till ett träningspass för att underlätta för minnet. Deltagarna beskrev att träningen kunde vara utmanande och ansträngande på olika sätt, men att träning är nödvändig och att ansträngning krävs för att bibehålla den fysiska formen:

”Samtidigt som det är jobbigt är det nyttigt.”

Vikten av att få vara fysiskt aktiv betonades och att kroppen är till för att användas.

”För att sitta och ligga och bara inte göra någonting det går inte…då blir man tokig. Jag vill ha något att röras med och gärna tunga grejer.”

Det uppskattades att träningen var välorganiserad, med lagom långa och lugna pass samt att den erbjöds på boendet. Deltagarna såg på ledarna som experter som anpassade träningen och att det skulle vara riskabelt att träna på egen hand.

”Det är ju huvudsaken att man är i grupp och att det är någon som dirigerar…. att man blir omhändertagen så att säga. Det blir ju inte gjort samma sak då man är ensam inte.”

Deltagarna gav uttryck för känslor av glädje över träningen:

”Jag tycker det är skojigt och då är det väl därför det går bra.”

De såg fram mot passen då de tyckte att de fick en nystart, blev mer alerta och positiva. De ansåg att träningen var bra för både kropp och själ och att den förbättrade det de behövde ”i verkliga livet”, att den ”sparade kraften”:

”Jag är ju tvungen alltså för att kunna komma tillbaka, det är bara så. Det man har tappat måste man ju lära in på nytt.”

Träningen väckte minnen av tidigare fysisk aktivitet, vilket både påminde om vad de hade förlorat i fysisk kapacitet och väckte kroppsliga minnen av hur det var att röra sig. Därmed återupptäckte deltagarna vad de fortfarande kunde och att de också klarade av träningen.

”Det känns inombords att det är skönt, att man orkar med…att man klarar av saker och ting. Som gammal gubbe så är det ju jäkligt skönt att man inte är helt förfallen.”

Att träna i grupp beskrevs som roligare samt mer effektivt, uppmuntrande och stimulerande än det skulle vara att träna individuellt.

”Man får ju som inspiration av varandra också. Jag kan ju se hur de gör och liksom ta efter lite där.”

Ensamhet kunde upplevas som skrämmande och gruppen och ledaren ingav trygghet. Somliga var dock ovana att utföra aktiviteter tillsammans med andra och kunde uppleva sig som sämre vilket var nedslående. Vikten av att lära känna andra i samma situation betonades och för vissa var det viktigaste med träningen att träffa kompisarna.

”Det här är ju en härlig grupp måste man säga för det är ju utgångslägen från olika håll.”

Det noterades att trots att några deltagare var skeptiska när de kom till passet så lyste de upp och blev ivriga att delta när de såg de andra i gruppen. Vissa personer spred god stämning och uppmuntrade de andra. Det pratades livligt om tidigare aktiviteter som träningen påminde om och trots att deltagare sa att de inte kom ihåg en övning satt minnet av den i kroppen. De uttryckte stolthet över vad de klarade av.

I nr 3/2017 kan du läsa mer om den stora träningsstudien The Umeå dementia and exercise study (UMDEX).

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 16:09 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

REFERENS 

Lindelöf N, Lundin-Olsson L, Skelton DA, Lundman B, Rosendahl E (2017). 
Experiences of older people with dementia participating in a high-intensity functional exercise program in nursing homes: ”While it's tough, it's useful”. PLoS ONE 12(11):e0188225.


HIFE

Målsättningen är att förbättra deltagarens gång- och förflyttningsförmåga, benstyrka och balans genom att träna med hög intensitet i funktionella övningar. Träningen kräver inte speciellt utrustade lokaler då all utrustning är portabel.

Programmet innehåller 39 olika övningar med olika svårighetsgrad för att passa personer med olika förmåga. Exempel på övningar är step-up, gång på olika underlag, bålrotationer, knäböjningar samt gång i olika riktningar, vilka kan utföras 
med eller utan stöd.

Läs mer om  träningsprogrammet och skapa individuella program på www.hifeprogram.se.


BUDSKAP FRÅN STUDIEN

• Fysisk träning är viktig för äldre personer med demens­sjukdom.

• Deltagarna kan uttrycka upplevelse av nyss genomförd träning och beskriver att intensiv träning i grupp:

– är utmanande men genomförbar

– ger nöje och styrka

– väcker kroppsliga minnen

– ger trivsel, glädje och uppmuntran.  

Loading   Sökning pågår