NYHET Satsning på forskning i socialtjänsten


Under hösten ska landets trehundra socialchefer ge besked om vilken forskning som socialtjänsten behöver de kommande tio åren.

Svaren ska användas för att finansiera ny forskning som kan förbättra bland annat äldreomsorgen. Bakom enkäten till socialcheferna står Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och forskningsrådet Forte, som i ett regeringsuppdrag ska ta fram ett tioårigt finansieringsprogram för ny välfärdsforskning. 

– Vi förväntar oss att svaren kan vara både av mer övergripande karaktär eller att man väljer att lyfta fram specifika målgrupper, säger projektledaren Stellan Jacobson.  

Forskaren och lektorn vid Socialhögskolan vid Lunds universitet Tove Harnett lyfter särskilt fram några områden där behovet av forskning är störst:

– En viktig kunskapslucka som uppmärksammats både av praktiker och forskare handlar om socialtjänstens insatser till äldre med komplexa behov. Fler äldre innebär också att fler människor åldras med missbruksproblem, psykisk ohälsa och andra sociala problem. Samtidigt saknas insatser som är anpassade för dessa människor. 

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 13:41 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår