TEMA Anhörigas behov i hemmet blir osynliga

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 15:24 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

OM AVHANDLINGEN

Vem är den enskilde i ett gemensamt hem är en kvalitativ och deskriptiv studie som baseras på intervjuer med biståndshandläggare, observationer av biståndshandläggning i SoL-ärenden samt granskade utrednings-/beslutsunderlag.

Den handlar om hur anhörigas möjligheter till frivilliga val, autonomi och personlig integritet beaktas när bistånd beviljas till en hjälpbehövande person i ett gemensamt hushåll.

I studien utforskas och problematiseras biståndshandläggningens strukturer för att synliggöra anhörigas situation och behov.

SoL = socialtjänstlagen

Loading   Sökning pågår