TEMA Kommunernas stöd varierar

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 14:21 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

FOTNOT

Stockholms universitet ger varje vår master­kursen Anhörigperspektiv inom socialt arbete. Vid behov ges även en uppdrags­utbildning som vänder sig till praktiker inom området i kommun och landsting.

REFERENSER

Anhörigas riksförbund (2016). Vi anhöriga. Nr 3/16.

Bolin K, Lindgren B & Lundborg P (2008). Your next of kin or your own career? Caring and working among the 50+ of Europe. Journal of health economics, 27(3), sid. 718–738.

Keefe J & Rajnovich B (2007). To pay or not to pay: examining underlying principles in the debate on financial support for family caregivers. 
Canadian journal on aging, 26, sid. 77–89.

Kröger T & Yeandle S (2013). 
Reconciling work and care: an international analysis. I T Kröger & S Yeandle (red.) Combining paid work and family care. Policies and perspective in international perspective. Policy Press.

Lilly M, Laporte M & Coyte P (2007). Labor market work and home care's unpaid caregivers: A systematic review of labor force participation rates, predictors of labor market withdrawal, and hours of work. The Milbank quarterly, 85(4), sid 641–690.

Sand A-B (2004). Förändrad tillämpning av offentlig äldreomsorg: ett hot mot målsättningen om demokrati och jämställdhet. Socialvetenskaplig tidskrift (3–4), sid 293–309.

Sand A-B (2010). Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg, Kunskapsöversikt 2010:1. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Sand A-B (2016). Anhöriga som kombinerar förvärvsarbete och anhörigomsorg. Uppdaterad kunskapsöversikt 2016:2. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Sand A-B (2018). Anhöriga och kommunernas anhörigstöd. I Jönson H & Szebehely M (red.) Äldreomsorger i Sverige. Lokala variationer och generella trender. Gleerups.

Socialstyrelsen (2017). Vård och omsorg om äldre. Lägesrapport 2017.

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående: omfattning och konsekvenser. 

Socialstyrelsen (2013). Stöd till anhöriga. Vägledning för kommunernas tillämpning av 5 kap. 10§ socialtjänstlagen.

Szebehely M, Ulmanen P & Sand A-B (2014). Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Arbetsrapport 2014:1. Stockholms universitet, institutionen för socialt arbete.

Winqvist M (2016). Individualisering, utvärdering och utveckling av anhörigstöd, Uppdaterad kunskapsöversikt 2016:1. Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Loading   Sökning pågår