TEMA Komplex bild när äldre både ger och tar emot omsorg

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 14:47 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

REFERENSER

Ernsth Bravell M, Jegermalm M, Zarit SH, Fransson E (2016). Reciprocal patterns of support of very old people and their families. The Gerontologist 56 (Suppl 3): 364.

Jegermalm M, Malmberg B & Sund­ström G (2014). Anhöriga äldre angår alla. Kunskapsöversikt 2014:3. NkA.

Johansson L (2009). Kvinnligt, manligt och mänskligt på äldre dar. Äldre i Centrum, nr 1, 2009, sid 6–7.

Socialstyrelsen (2015). Äldre och personer med funktionsnedsättning – regiform år 2014. Vissa kommunala insatser enligt Socialtjänstlagen. 

Telander E & Ernsth Bravell M (2015). Projekt uppsökande verksamhet avseende äldre samman­boendes behov av anhörigstöd 2014–2015. Jönköpings kommun.

Loading   Sökning pågår