Figur. Procentuell ökning i antalet kontakter som partnern hade för sin egna försämrade hälsa. Partnerns sjukvårdskontakter jämfördes ett år före respektive ett år efter cancerdiagnosen.

TEMA När en partner har cancer

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 14:56 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

CANCER

Cancer är ett samlingsnamn för cirka 200 olika sjukdomar som alla har det gemensamt att celler på någon plats i kroppen har börjat dela sig okontrollerat. 2016 diagnostiserades drygt 64 000 personer med cancer och 68,5 procent var äldre än 65 år. Av dessa var det något fler män (56 procent) än kvinnor som diagnostiserades med cancer. I Sverige är de vanligaste cancerformerna hos kvinnor bröstcancer (29,2 procent), hudcancer (skivepitel, 9,9 procent) och tjocktarmscancer (7,9 procent), och hos män prostatacancer (31,2 procent), hudcancer (skivepitel, 12,3 procent) och tjocktarmscancer (6,8 procent).

FAMILJ

Definitionen av familj har varit att den sjuke har fått identifiera vilka som ingår i dennesfamilj. Detta är alltså en bredare definition än vanligt där personer utan blodsband kan inkluderas såsom vänner och grannar. Men det innebär också att personer med blodsband kan exkluderas.


KÄNSLA AV SAMMANHANG

Känsla av sammanhang (KASAM) i familjen är ett begrepp som utveckladesav professorn i medicinsk sociologi Aaron Antonovsky för att förstå varför vissa familjer upplever hälsa trots stora utmaningar i livet. Känsla av sammanhang i familjen består av tre underliggande komponenter:

1) Begriplighet, som beskriver familjensupplevelse av inre och yttreskeenden.

2) Hanterbarhet, som beskriver om familjen anser sig ha tillräckliga inre och yttre resurser som dessa skeenden kräver.

3) Meningsfullhet, sombeskriver om familjen anser att skeendeni livet är värda det engagemang som behövs.

Känsla av sammanhang i familjen kan mätas med hjälp av ett frågeformulär bestående av tolv frågor (FSOC-S).


REFERENSER

Möllerberg M-L (2017). Families' life situation when living with cancer: aspects of health and family sense of coherence. Linnaeus university press.

Socialstyrelsen & Cancerfonden(2018).
Cancer i siffror, populärvetenskapliga 
fakta om cancer.

 

Loading   Sökning pågår