TEMA Nya utmaningar för svensk anhörigforskning

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 15:37 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

REFERENSER

Johansson L, Sundström G, Malmberg B (2018). Ett halvt århundrande av äldre­omsorg – Var står stat och familj? Tids­skrift for omsorgsforskning, årg 4, nr 1, sid 62–68.

CEQUA (2018). Support for unpaid carers. Publiceras hösten 2018 på www.cequa.uk.

Socialstyrelsen (2012). Anhöriga som ger omsorg till närstående. Omfattning och konsekvenser. 

Socialstyrelsen (2014). Stöd till personer som vårdar och stödjer närstående. Slutrapport 2014. 

Sundström G (1983). Caring for the aged in welfare society. Socialhögskolan, Stockholms universitet.

Loading   Sökning pågår