TEMA Så kan anhörigvårdarskapets berg- och dalbana underlättas

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 14:37 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

AVHANDLING

Wennerberg, M (2017). Unravelling the duality of caregivinghood – how informal care­givers describe their situation when salutogenically approached. Göteborgs universitet.

Doktorsavhandlingen innehåller en populär­vetenskaplig sammanfattning på svenska (sid 71–78).  Följande två (av fem) delarbeten var inte publicerade då disputationen ägde rum:

Eriksson M, Wennerberg MMT, Lundgren SM & Danielson E (2017). Self-employed in caregivinghood: the contribution of Swedish informal caregivers’ environmental and contextual resistance resources and deficits. Societies, 7(3), 19.

Wennerberg MMT, Lundgren SM, Eriksson M & Danielson E (2018). Me and you in caregivinghood – dyadic resistance resources and deficits out of the informal caregiver’s perspective.Scandinavian journal of caring science, publicerad online 21 maj 2018.


REFERENSER

Antonovsky A (1979). Health, stress and coping. New perspectives on mental and physical well-being. Jossey-Bass publishers.

Antonovsky A (1987). Unraveling the mystery of health. How people manage stress and stay well. Jossey-Bass publishers.

Lindström B & Eriksson M (2009). The salutogenic approach to the making of HiAP/Healthy public policy: illustrated by a case study. Global health promotion. 16(1):17-28.

Mittelmark MB, Sagy S, Eriks­son M, Bauer GF, Pelikan JM, Lindström, B & Espnes GA (red.) (2016). The handbook of saluto­genesis. Springer.

Riksrevisionen (2014). Stödet till anhöriga omsorgsgivare. Riksrevisionens gransknings­rapport, RiR, 2014:9.

Svensk författningssamling, SFS (2009:549). Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453).

 

Loading   Sökning pågår