TEMA Svårt sätta pris på anhörigas insatser

Endast för våra prenumeranter

För att läsa artikeln behöver du webbkoden från tidskriftens senaste nummer (finns i redaktionsrutan invid innehållsförteckningen). Ange webbkoden i fältet nedan och tryck "Bekräfta".

Vill du bli prenumerant? »

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 25 september 2018 - 15:07 © Äldre i centrum

Tillbaka till #3/18 Anhörigt talat »

REFERENSER

Johansson L (2016). 
Caring for the next of kin: on informal care of the elderly in Sweden.Uppsala universitet.

Lagergren et al (2016). 
Horizontal and vertical targeting: a population-based comparison of public eldercare services in urban and rural areas of Sweden. Aging clinical and experimental research 2016;28(1):147–58.

Wimo et al (2017). 
Formal and informal care of community-living older people: A population-based study from the Swedish national study on aging and care. Journal of nutrition, health and aging 2017;21(1):17-24.

Wimo et al (2014). 
Demenssjukdomarnas samhällskostnader i Sverige 2012. Socialstyrelsen rapport 2014-6-3.

Wimo A, Johansson L, Jönsson L (2007). 
Demenssjukdomarnas samhällskostnader och antalet dementa i Sverige 2005. Socialstyrelsen rapport 2007-123-32.

Wimo A, Jonsson L (2001). 
Demenssjukdomarnas samhällskostnader. Socialstyrelsen.

Wimo et al (2016). 
The worldwide costs of dementia 2015 and comparisons with 2010. Alzheimer's & dementia 2016;13:1–7.

Wimo A, Prince M (2015). 
The worldwide costs of dementia. I World alzheimer report 2015 – the global impact of dementia. Alzheimer's disease international.

Wimo et al (2013). 
The worldwide economic impact of dementia 2010. Alzheimer's & dementia 2013;9(1):1–11 e3.

Wimo A, Prince M (2010). 
World alzheimer report 2010 – the global economic impact of dementia. Alzheimer's disease international.

Wimo et al (2013). 
Application of Resource utilization in dementia (RUD) instrument in a global setting. Alzheimer's & dementia 2013;9:429–35.

Wimo A, Nordberg G (2007). 
Validity and reliability of assessments of time. Comparisons of direct observations and estimates of time by the use of the resource utilization in dementia (RUD)-instrument. Archives of gerontology and geriatrics 2007;44(1):71–81.

Wimo et al (2010). 
The Resource utilization in dementia (RUD) instrument is valid for assessing informal care time in community-living patients with dementia. Journal of nutrition, health and aging 2010;14(8):685–90.

van den Berg et al (2004). 
Economic valuation of informal care. An overview of methods and applications. European journal of health economics 2004;5(1):36–45.

Koopmanschap MA (1998). 
Indirect costs and costing informal care. I Wimo A, Karlsson G, Jonsson B, Winblad B (red) The health economics of dementia, 245–56. John Wiley & sons.

Vägverkets samhällsekonomiska kalkylmodell. Ekonomisk teori och värderingar. Vägverket 1997.

Johannesson et al (1991). 
The costs of treating hypertension – an analysis of different cut-off points. Health policy journal 1991;18(2):141–50.

Prince et al (2015). 
World alzheimer report 2015 . The global impact of dementia. An analysis of prevalence, incidence, costs and trends. Alzheimer's disease international.

Loading   Sökning pågår