ÄLDRECENTRUM Stöd till äldre med psykisk ohälsa

Av Inger Wadman


I en ny rapport från Äldrecentrum presenteras patient-, brukar- och anhörigorganisationers erfarenheter av det stöd som ges från kommuner och landsting till personer över 65 år med psykisk ohälsa.

Äldrecentrum är en av fyra FoU-enheter i Stockholms län med inriktning mot äldre. I ett gemensamt projekt med Nestor FoU-center, FoU nu och FoU Nordost har Äldrecentrum för Uppdrag psykisk hälsa i Stockholms län genomfört en fördjupad analys av stöd till personer över 65 år med psykisk ohälsa.

Äldrecentrums studie handlade dels om vad företrädare för patient-, brukar- och anhörigorganisationer anser om landstingets och kommunernas stöd till äldre personer med psykisk ohälsa, dels om vad företrädarna, men också experter, anser behöver utvecklas inom området.

De flesta äldre personer med psykisk ohälsa har drabbats senare i livet. Depression är vanligast bland dem som har fått psykiska hälsoproblem senare i livet, men mer vaga symptom som oro och nedstämdhet är också vanligt förekommande.

Det finns inga organisationer som specifikt för de äldre personernas talan i frågor om psykisk ohälsa, även om olika organisationer med inriktning psykisk hälsa försöker tillvarata gruppens intressen.

Enligt Lars Sonde, projektledare för Äldrecentrums delstudie, har externa organisationer en viktig roll som komplement till offentlig omsorg, när det gäller att stödja äldre med psykisk ohälsa, men bristande resurser är ett problem.

– Organisationerna får ofta ekonomiskt stöd från kommunen. Samtidigt önskas ytterligare finansiering för att kunna behålla eller utöka insatserna. Det finns förslag om en förstärkt socialtjänstlag med innebörden att socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Om stödet från kommunerna kommer att utökas får framtiden utvisa. Resultaten från studien visar att behoven finns, säger Lars Sonde.

De övriga delprojekten har undersökt vilka stödinsatser som ges för äldre med psykisk ohälsa samt vilka förebyggande stödinsatser som ges till gruppen som riskerar psykisk ohälsa. Även samverkan mellan kommuner och landsting har kartlagts, liksom förutsättningar hos personal (i hemtjänst, socialtjänst och primärvård) för att upptäcka signaler om, och att initiera åtgärd vid psykisk ohälsa. Rapporten Analys av stöd för personer över 65 år som har eller riskerar psykisk ohälsa inom Stockholms län samlar delrapporterna och ger en gemensam analys av läget i Stockholms län 2018.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2018 - 11:45 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår