AVHANDLAT Hur gick det sen…

Av Lena Fieber


… Sophie Jörgensen, forskare och ST-läkare i rehabiliteringsmedicin i Skåne, som förra året presenterade en avhandling om hur det är att åldras med ryggmärgsskada.

Avhandlingen ingår i långtidsstudien sascis – den första i norra Europa som fokuserar på äldre som har levt länge med ryggmärgsskada – och utsågs till årets bästa vetenskapliga arbete av Svensk förening för rehabiliteringsmedicin.

Hur har resultaten förbättrat för äldre med ryggmärgsskada?

– Jag presenterar kontinuerligt min forskning för personal och patienter på vår klinik, och det har gjort att större fokus nu läggs på fysisk aktivitet, smärta och psykiskt mående i uppföljningsprogrammen. Under året har jag även deltagit i en stor internationell konferens i Australien, medverkat på en hjälpmedelsmässa, föreläst på nätverksträff för personal som arbetar med ryggmärgskaderehabilitering och intervjuats i olika brukarorganisationers tidskrifter.

Vilka reaktioner har du mött?

– Personer som lever med ryggmärgsskada tycker det är viktigt att det forskas på åldrandet, för att få veta vad de har att förvänta sig och vad man själv kan göra för att minska risken för vissa försämringar och följdtillstånd.

Hur går du vidare med din forskning?

– Just nu träffar jag deltagarna på nytt för att undersöka förändring över tid. Därefter arbetar jag vidare med denna nya datainsamling och kommer också att handleda student­er inom projektet. Förhoppningen är att fortsätta följa studiedeltagarna i sascis under en mycket lång tid.

– Samtidigt arbetar jag med att analysera den initiala datainsamlingen där vi precis har publicerat en artikel om riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom. Före jul återgår jag i kliniskt arbete, men fortsätter även mitt forskningsarbete och bygger vidare på olika internationella samarbeten.

– Förutom forskning är jag inblandad i att sprida träningsrekommendationerna för personer med ryggmärgsskada.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2018 - 17:51 © Äldre i centrum

Tillbaka till #4/18 Psykisk (o)hälsa »

Avhandlingen heter Older adults with long-term spinal cord injury.

SASCIS står för Swedish aging with spinal cord injury study. 

Läs en längre intervju med Sophie Jörgensen i nr 4/17 » (nytt fönster)

Loading   Sökning pågår