I PRAKTIKEN Privat utförare: ”Inte lätt samarbeta med forskningen”

Av Lena Fieber


Vård- och omsorgsföretaget Aleris gör egna tester och efterlyser mer samarbete med forskningen.

På några av Aleris äldreboenden har personalen bland annat mätt effekterna av en tryckavlastande madrass och en gungstol. Därefter har företaget bjudit in Uppsala kommun för att informera om resultaten.

– Sju boende med höga bpsd-poäng fick använda gungstolen 20 minuter varje dag under ett halvår. Totalt tre mätningar gjordes med hjälp av skattningen i bpsd-registret och vår eget oros- och aktivitetsschema.

– Resultatet var positivt och visar att gungstolen minskar oron och förbättrar sömnen, säger Anna Jakobsson, chef för Aleris äldreboende Salabacke Plaza i Uppsala.

Hon är också ordförande i Aleris grupp för demensvårds­utveckling.

Aleris-koncernen vill gärna samarbeta med forskningen, och gör det då och då, men det är inte alltid så lätt, enligt Anna Jakobsson.

– Det vore roligt om fler över d-uppsats­nivån hörde av sig, men det verkar inte som om forskarna inser värdet av att samarbeta med oss. När vi bjuds in till kommunens fou-enhet för att lyssna på redovisningar av rapporter så får vi aldrig frågan vad vi tycker att det behöver forskas mer på.

Vad skulle du svara då?

– Det behövs mer kunskaper kring själva omvårdnaden, undersköterskans roll och det som är det vanliga vardagsarbetet. Gör vi rätt, använder vi rätt metoder?

– Säkert finns mycket forskat om detta, problemet är att resultaten inte når oss i verksamheten. Nyligen hittade jag till exempel en väldigt bra bok om forskning kring vårdmiljöns betydelse. Tänk om alla forskare kunde sammanfatta sina resultat i populärvetenskapliga handböcker, det skulle vi i vården verkligen uppskatta.

Forskningssamarbeten är väl bra för marknads­föringen?

– Jag tror att man gör det för enkelt för sig om man säger att forskningssamarbeten är bra för marknadsföringen, då börjar man i fel ände.

– Forskningssamarbeten är viktiga för att de utvecklar vår verksamhet och ju bättre verksamhet vi har och ju fler engagerade medarbetare som väljer att arbeta hos oss, desto fler äldre vill bo hos oss.

– Så det är först när samarbete med forskningen leder till utveckling på riktigt som det har effekt, det är inget man bara kan marknadsföra bara för att det finns.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2018 - 11:53 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår