NYHET Första hjälpen kring boendet

Av Lena Fieber


Forskare vid Lunds universitet håller på att ta fram en app med evidensbaserade råd om hur man kan tänka kring sitt boende efter pensionering.

Appen På rätt plats handlar om att förbättra sin nuvarande bostad eller ta beslut om att flytta. I dag finns förvånande nog ingen sådan här rådgivning, även om en del kommuner har börjat se behovet, säger leg arbetsterapeut och postdok-forskaren inom äldres boende Marianne Granbom, som är knuten till forskningscentrumet CASE i Lund.

– Att fundera kring en flytt eller om den egna bostaden skulle fungera vid försämrad hälsa är för många både lite skrämmande och överväldigande.

– Samtidigt uttrycker äldre ofta att de inte har tillräcklig information om vilka boendealternativ som finns. Inte heller känner man till kommunernas insatser för att stödja kvarboende, med till exempel fixartjänster och bostadsanpassningar.

Östersund är första testkommun. Här har politikerna beslutat att införa boenderådgivning för de äldre invånarna, några av dem har gett sina synpunkter i forskningscirklar och ska nu få testa en första prototyp. Inom ett år ska appen prövas i fler kommuner. När och hur appen sedan ska lanseras är ännu inte bestämt.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2018 - 11:24 © Äldre i centrum

Tillbaka till #4/18 Psykisk (o)hälsa »

1. Börja fundera på boendet i god tid. Så att du, om du ska flytta, flyttar till och inte ifrån något.

2. Fundera kring vad du värdesätter i ditt boende i dag. Hemmet är mer än en bostad, det är en plats där livet ska levas!

3. Fundera framåt på olika framtida scenarion. Hur väl fungerar din bostad om hälsan och ekonomin förändras, du inte längre kan köra bil, blir ensamstående…?

Kontakt: marianne.granbom@med.lu.se » 

Loading   Sökning pågår