NYHET Unik musikkurs för personal

Av Lena Fieber


I vår startar landets första fortbildning på högskolenivå inom musik för äldreomsorgen.

Kursen är förankrad i forskningen och lär bland annat ut hur man använder musik, sång, poesi och rörelse/dans som konstnärliga verktyg i kommunikation och bemötande där varje individs unika resurs tas tillvara och stärks. Den har tagits fram av Stockholms musikpedagogiska institut SMI i samarbete med Stockholms läns landsting och vänder sig till personal inom äldreomsorg och vård riktad mot äldre.

Musikterapeuten och doktoranden i musikvetenskap vid Örebro universitet Katarina Lindblad forskar om hur äldre mäns psykiska välbefinnande kan påverkas av musik. Hon sammanfattar fördelarna med att integrera musik i omsorgsrutinerna:

– Musik kan vara så mycket mer än underhållning, den kan vara en jagstärkande omvårdnadsinsats som underlättar många vardagliga möten och situationer för både boende och personal.

– Stressreducerande hormoner aktiveras som kan minska oro och nedstämdhet. Musiken kan också bidra till att stimulera till ökad aktivitet, beroende på vilket sammanhanget är.

Kursen Omvårdnad och bemötande med konstnärliga verktyg är en avgiftsbelagd uppdragsutbildning som går tre terminer vid SMI och ger 7,5 högskolepoäng.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2018 - 11:21 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår