TEMA Intro

Ont i själen är inte en del av det natur­liga åldrandet, skrev 85-åriga riksdagsledamoten Barbro Westerholm i en debattartikel i pensionärstidningen Senioren. Men med stigande ålder följer förluster av partner, vänner, kroppslig ohälsa, funktionsförmåga med mera som ingår i listan över riskfaktorer för psykisk ohälsa.

I dag är depression hos äldre sålunda vanligare än demenssjukdom.

Trots detta är forskningskunskapen om äldres depressioner begränsad. Även inom psykiatriforskningen. I vården är deprimerade äldre en bortglömd grupp, enligt professor Ingmar Skoog vid forskningscentrumet AgeCap i Göteborg, som har beskrivit kunskapsläget kring ångest och depression hos äldre på uppdrag av forskningsrådet Forte (i rapporten Forskning i korthet nr 8).

Framför allt efterlyses mer kunskap om behandlingsmetoder och förebyggande arbete. Bland annat vill forskarna veta om äldre upplever sin depression annorlunda än yngre och om atypiska depressioner är vanligare hos äldre.

Likaså behöver effekterna av psykoterapi och sociala insatser studeras närmare. Sådana behandlingsformer kan ju vara bättre för den som redan använder många läkemedel.

I väntan på mer fakta i frågan, läs vad några av forskarna hittills vet om äldres psykiska (o)hälsa på följande temasidor.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 30 november 2018 - 15:48 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår