AVHANDLAT Hur gick det sen…

Av Jonas Nilsson


…Monica Långström Berggren, överläkare i geriatrik på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, som 2017 disputerade på en avhandling om vård och rehabilitering av äldre med höftfraktur.

Avhandlingen utvärderade ett vårdprogram som används för dem som vårdas på geriatriken och ett individuellt anpassat geriatriskt tvär­vetenskapligt hemrehabiliteringsprogram för dem som bedöms kunna fortsätta rehabiliteringen hemma. Utvärderingen visade först och främst vikten av geriatrisk kompetens i vården, men också att det fungerar lika bra om en del av rehabiliteringen görs hemma.

– Nu vet vi att vårt hemrehabprogram fungerar lika bra.

När Monica Långström Berggren är åter i klinisk vardag arbetar hon med de patienter som hon forskade kring, men nu med en större insikt i förlopp och möjliga komplikationer. Andra effekter av forskarutbildningen är en ökad kunskap när det gäller att läsa, värdera och ta till sig annan forskning,.

Hon är kvar i samma forskargrupp som förut och har varit medförfattare i ytterligare vetenskapliga publikationer. Sina forskningsresultat har hon spridit via konferenser och utbildningar, men hon känner inte till om de ännu har bidragit till kunskapslyft eller på andra sätt påverkat vården. Fall- och frakturförebyggande åtgärder bör däremot bli en del av rutinvården av fallbenägna personer, säger Monica Långström Berggren.

– Personer som faller mycket bör få hjälp med träning och läkemedel mot benskörhet. Vi på sjukhusen tycker att kommunerna lägger alldeles för lite resurser på detta.

Geriatrikens tips för att hålla nere fallrisken är annars att hålla sig fysiskt aktiv och gå mycket i trappor.

Monica Långström Berggren började forska för att få veta vilken vård som fungerar och inte fungerar för hennes patienter, men med ett drygt års distans saknar hon inte doktorandtiden.

– Jag är nöjd med dagens situation.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 april 2019 - 15:44 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår