NYHET Bättre balans med VR

Av Jon Ulvsgärd


Virtual reality-teknik kan vara ett effektivt hjälpmedel för dem som är mer beroende av synen för att hålla balansen, vilket är vanligt bland äldre. Nu har forskare vid Lunds universitet studerat hur balanssystemet kan påverkas genom att titta på VR-film.

– Personer med långvarig yrsel förlitar sig ibland väldigt mycket på synen och använder inte det väldigt snabba och effektiva system som led- och muskelsinnet är för balansen. Detta kan skapa förstärkta upplevelser av yrsel, vilket är mycket obehagligt. Denna studie visar på en möjlig behandlingsmetod vid dessa tillstånd, säger Eva Ekvall Hansson, forskare och docent i sjukgymnastik vid Lunds universitet.

 Under 90 sekunder fick studiedeltagarna titta på en VR-simulering av att åka berg- och dalbana medan de stod på en plattform som registrerade deras stabilitet. Studien visar att människans balanssystem mycket snabbt kan sluta förlita sig på synen, och istället använda känseln från fötterna och led- och muskelsinnet för att stå stabilare. Fler kvinnor hade svårare än män att hålla balansen innan de lärde sig använda andra sinnen än synen för att stå stabilare.

 – VR kan alltså vara ett effektivt verktyg vid rehabilitering när man vill träna upp förmågan att förlita sig på andra sinnen än synen för att hålla balansen. Men en del kvinnor kan behöva något mer övning för att uppnå samma effekt som män vid rehabilitering av vissa typer av skador som är relaterade till synen, säger Måns Magnusson, professor i öron-/näs-/halsforskning vid Lunds universitet.

 – Vi vet att äldre personer i högre utsträckning än yngre, använder synen för att stå stabilare. Erfarenheterna från denna studie kommer därför att vara ett viktigt motiv för att introducera nya träningsmetoder av äldre där man tar hjälp av VR-teknik i syfte att förhindra fallolyckor, säger Eva Ekvall Hansson.

Skriv ut den här sidan
Senast uppdaterad 01 april 2019 - 14:21 © Äldre i centrum
Loading   Sökning pågår